16.11.2021 16:29
Kültür endüstrilerine dev destek

Türkiye’de 16-29 yaş arası gençlerin eser üretme becerilerini teşvik edecek kurum ve kuruluşlara destek verilecek.

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür endüstrilerinin geleceği için yeni bir programı hayata geçiriyor... Ekonomik potansiyeliyle dönüşüm kaynağı olan kültür endüstrilerine gençleri özendiren Bakanlık, bu alanda genç müteşebbisleri bir araya getirecek projeler oluşturmak üzere kurumlara çağrı yaptı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla tanıtımı yapılan 15 milyon lira bütçeli “Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı” ile Türkiye’de 16-29 yaş arası gençlerin eser üretme becerilerini teşvik edecek kurum ve kuruluşlara destek verilecek.

Program hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz “Gelişmişliğin ve kalkınmanın önemli bileşenlerinden olan kültür endüstrileri; beceri ve yeteneğe dayanan; yenilikçi üretim süreçlerine başvurarak ticari değer, istihdam ve fikri mülkiyet doğuran alanlardır. Sürdürülebilir bir büyüme için yüksek katma değere sahip olan kültür endüstrilerinin desteklenmesi ülkemizin öncelikleri arasındadır. Bakanlık olarak bize bu konuya özel önem vererek çeşitli destekler sağlıyoruz’’ dedi.

50 BİNDEN 750 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve kültür endüstrileri için geleceğin temellerini oluşturacak destek programının ana eksenlerini ‘Girişimcilik’ ve ‘Yenilikçi Modellerle Eser Üretme Becerileri’ oluşturacak. Üretecekleri projeleriyle gençleri kültür endüstrileri odağında bir araya getirecek kurum ve kuruluşların projelerine program kapsamında 50 binden 750 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Valilikler, üniversiteler, belediyeler, il millî eğitim müdürlükleri, ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkâr odaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi yönetici şirketleri ya da teknoloji transfer ofisi şirketleri ile müze ve galeriler gibi kültür sanat kurumları program kapsamındaki başvurularını 24 Kasım 2021 ile 24 Aralık 2021 tarihleri arasında “https://gelecekgenclerin.ktb.gov.tr” adresi üzerinden yapacak.

 


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz

YORUMLAR