Onlar Çin'deki sahabe torunları

Onlar Çin'deki sahabe torunları

Sahabeden Ebî Kebşa, Peygamber Efendimiz tarafından davet mektubunu Çin'e götürmekle görevlendirilirken yol azığını hazırlayıp Medine'den yola koyulur.

Sahabeden Ebî Kebşa, Peygamber Efendimiz tarafından davet mektubunu Çin'e götürmekle görevlendirilirken hiç tereddüt dahi etmeden yol azığını hazırlayıp Medine'den yola koyulur. On iki ay sonra Çin'e varan Ebî Kebşa, Çinliler tarafından çok sevilir, İslamiyet çığ gibi yayılmaya başlamıştır. Çin'de kalması için kendisine ısrarla teklifler götürülmesi üzerine 'Resulullah'tan izin almalıyım' diyerek yola koyulur ve 12 ay sonra Medine'ye varır. Ancak aldığı haberle yıkılmıştır, zira Peygamber Efendimiz vefat etmiştir. Ebî Kebşa, bunun üzerine Hazret-i Ebu Bekir'den izin alıp tekrar Çin'e döner. Tebliğine devam eder, ilk camiyi yapmak da ona nasip olur. Evlenir çoluğa çocuğa kavuşur, Kanton eyaletinde vefat eder. Çinliler Müslüman olduktan sonra öyle dönemler yaşanır ki, Çin ordusunda Müslüman alayları bile kurulur. Çin istatistiklerine göre, 1900'lerde Çin'deki Müslüman sayısı 70 milyonu bulmuştur. Bu 70 milyon, Cuma hutbelerini Sultan Abdülhamid Han Hazretleri adına okur. 1908 yılında Pekin'de bir de üniversite açılır, Hamidiye Üniversitesi... Bu üniversiteden arta kalan bir bölümde hâlâ bugün İslâmî eğitim yapılıyor. Çin'de bugün takriben 80 milyon Müslüman yaşıyor ve tamamı Sünni...
1000 YILLIK GELENEK

250 bin Çinli Müslümanın yaşadığı Pekin'deki 1000 yıllık Niujie Camii, toplu iftarları ile meşhur. Burası bir nevi Müslümanların buluşma noktası. İftar sonrası ise avluda fıkıh dersleri veriliyor ve ardından teravihe geçiliyor...

25.06.2015 - 07:35