Küfür imanı tanır

Küfür imanı tanır

Bizden niye korkuyorlar?

Batı şunu gördü...
İtikadı sağlam olan Müslüman devletler olduğu müddetçe melanetlerini kusacakları bir zemin olmayacak...
Özetle...
Alemlerin Efendisi, gelmiş ve geleceklerin en üstünü Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın Medine’de kurduğu devlet...
Ardından Allahü teâlânın Sevgilisinin gözbebekleri şanlı 4 halifeyle 30 yılda yeryüzüne altın medeniyeti getiren şanlı kadro... Kemiyette 30 yıl... Keyfiyette yüzlerce 30 yıllık tesir...
Emeviler... Endülüs’le Avrupa’yı batısından saran nur çağlayanı: 750 yıl...
Abbasiler: 508 yıl...
Gürganiye-Babür... Dünya atlasını önünüze açın... Orta Doğudan kuzeyden güneye düz çizgiyle ikiye ayırın... Haritanın sağ bölümünü onlara ait düşünün... 500 yıl... Solunu ise Osmanlı’ya...
Selçuklu: 350 yıl...
Osmanlı Devleti: 650 yıl... Sadece ikisi bin yıllık süper güç...
*
Çok önemli bir şeyi fark ettiler... Enerji kaynağımızı... Sünni itikat... Asıp, kesip, yasaklamayla baş edemeyeceklerini de fark ettiler... Ya neyle...
Ağacı budarsan daha güçlü dal budak salar... O halde köküne zehir sık...
İşte itikada saldırmanın önemini anladılar... Tarih onlara gösteriyordu ki, ehl-i sünnet devletlerle başa çıkamayacaklar... Onların göklerden inen orduları var...
Rahmetli Necip Fazıl’ın şu sözü çok şeyi özetliyor: “Fransızca bir ansiklopedide gördüm... ‘Ne yazık ki Anadolu’da tekrar ehl-i sünnet hareketi başladı’ yazıyordu”
4 hak mezheb yolunda toplanan müminler; en büyük korkuları...
Bunu bozmak için planlar yaptılar ve uyguladılar... Papazları gelip dinimizi bozmaya çalışmayacaktı elbette... Ve kumandanları...
En kolayı din adamı şekline soktukları adamlarıydı... Görünüşte din adamı, hakikatte bâtıl elçileri...
Müslümanları yalana inandırmak için önce yegâne doğru ehl-i sünnet ilimlerinden mahrum bıraktılar...
Sonra da, Peygamberin hadislerini, yüksek varislerinin tefsirlerini, hak mezheb imamlarının fıkıh izahını kenara atarak ve “Kur’an bunu emrediyor” diyerek ehl-i sünnet yolunun köküne zehir sıkmaya çalıştılar...
Sonuç aldılar mı? Kısmen aldılar... Ama Allahü teâlâ kıyamete kadar dinini koruyacağını bildirdi...
Son darbeyi bir türlü vuramadılar... Vuramayacaklar...
Ömer Çetin Engin
(İlahiyatçı Yazar)

08.05.2019 - 06:28