Resûlullah Efendimizi rüyada görmek için...

Resûlullah Efendimizi  rüyada görmek için...

Rüyasında Peygamber Efendimizi görmek isteyen, ona çok salavat okusun ve şu duâyı okumağa devam etsin: “Allahümme rabbel beledil-harâm veş-şehril harâmi vel-hılli verrükni vel-harâmı ver-rükni vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin minesselâm.”

Rüyasında Peygamber Efendimizi görmek isteyen, ona çok salavat okusun ve şu duâyı okumağa devam etsin: “Allahümme rabbel beledil-harâm veş-şehril harâmi vel-hılli verrükni vel-harâmı ver-rükni vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin minesselâm.”
Ebû Hüreyre hazretleri, Resûlullah’tan bildirir: “Cuma gecesi iki rekât namaz kılıp, her rekâtında bir Fâtiha’dan sonra bir Âyete’l-kürsî, on beş İhlâs okuyup selâm verdikten sonra bin salavât okuyan, öbür cumaya varmadan beni rüyada görür” buyurdu.

 

11.05.2019 - 06:11