Hepsi ‘beni seçsin’ diye bekledi

Hepsi ‘beni seçsin’ diye bekledi

Rivayet edilir ki; Mi’rac gecesi Cebrail aleyhisselâm Âlemlerin Efendisi Muhammed aleyhisselâma hizmet edecek Burak’ı seçmeye gider...

Rivayet edilir ki; Mi’rac gecesi Cebrail aleyhisselâm Âlemlerin Efendisi Muhammed aleyhisselâma hizmet edecek Burak’ı seçmeye gider...
70 bin Burak vardır ve hepsi ‘beni seçsin’ umuduyla bu yüceler yücesi vazifenin kendilerine verilmesi için hevesle boyunlarını kaldırmışlardır...
En gerilerde bir yerde... Bir Burak... Boynu bükük...
‘Bu kadar kalabalık içinden bana nasıl nasip olacak’ hüznünde... Âşığı olduğu Muhammed aleyhisselâmdan ayrı kalmanın sızısını, acısını bütün varlığıyla yaşamakta...
Cebrail aleyhisselam gider, gider... İşte onu seçer... Boynu bükük olanı... Ona nasip olur bu büyük devlet...
√√√
Hicret...
Âlemlerin Efendisi adım adım Medine-i Münevvere’ye, âşıklarına yaklaşmakta...
İnsanlar ağaç üzerlerinde, evlerin damlarında ufuklarda O’nu aramakta...
Bir garip, dertli âşık... Evinde, boynu bükük, hüzün içinde... Allah’ın sevgilisi geldiğinde kimde kalacak soruları dolaşırdı halk arasında son günlerde... İşte o soru, kalbini titretmekte...
Kendi kendine, “Ah ne olaydı bu garip Halid’e nasip olaydı” üzüntüsünde...
“Medine’nin bu kadar eşrafı varken, bu garip Halid kim ki?”...
Nihayet Resuller Resulü teşrif ederler Medine’ye... Herkes evine buyur eder Şanlı Peygamberi... Kimseyi kırmak istemezler... Ve develeri Kusva’yı işaret ederek, o nur dudaklardan şu sözler dökülür:
- Devemin yularını bırakınız! Kimin evinin önünde çökerse, orada misâfir olurum!
Kusva gider gider boynu bükük Halid’in evinin önünde diz çöker...
Halid bin Zeyd; yani Eba Eyyubel Ensari (radıyallahü anh)
Müminler mahzun... Boynu bükük ama...
Siz bakmayın bu dünyada boynu bükük olduğumuza...
Bu kavuşmanın habercisidir...
Sonunda O’na (aleyhisselam)... O’na kavuşacağız inşaallah...
Ömer Çetin Engin
(İlahiyatçı Yazar)

11.05.2019 - 06:35