Kur’ân-ı kerîmin dörtte birine denktir

Kur’ân-ı kerîmin  dörtte birine denktir

“Farz namazlarından sonra Âyet-el kürsî okuyan kimse ile Cennet arasında, ölümden başka mâni yoktur.”

“Farz namazlarından sonra Âyet-el kürsî okuyan kimse ile Cennet arasında, ölümden başka mâni yoktur.” 
 “Bu âyet herhangi bir evde okunduğunda, şeytanlar mutlaka o evden otuz gün uzaklaşır. Ya Ali! Bunu oğluna ve ev halkına öğret, komşularına hatırlat!” 
“Yatarken Âyete’l-kürsî’yi okuyanın yanında sabaha kadar Allah tarafından gönderilmiş bir muhafız bulunur. Bu müddet içinde ona şeytan yaklaşamaz.” 
“Bir kimse, evinden çıkarken Âyet-el kürsî’yi okursa, Hak teala, yetmiş meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona duâ ile istiğfar eder.” 
Kutbuddîn İznikî hazretleri buyurdu ki: “Âyete’l-kürsî’yi ihlâs ile okuyanın, insan ve hayvan haklarından ve farz borçlarından başka günahları af olur. Yani tövbeleri kabul olur.” 
İmâm-ı Bûnî hazretleri diyor ki: “Âyete’l-kürsî’yi suya 50 defa okuyup içen kimsenin, Allahü teala aklını ve anlayışını artırır.” 

 

14.05.2019 - 07:14