Bunları okuyan korkudan emin olur

Bunları okuyan korkudan emin olur

Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” çok okumalıdır.

Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda kavuşmak için beş yüz kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah  ile evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerife okuyup duâ etmelidir”.
Mu’avvizeteyn, yâni iki Kul-e’ûzü’yü çok okumak da faydalıdır. Ayrıca, Li îlâfi sûresi, her gün ve her gece hiç olmazsa on birer defa okumalıdır.
 Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm , duâsını da gece gündüz çok okumalıdır.
Peygamberimiz,  Allahümme innî es’elüke bihakkıssâ’ilîne aleyke , ya’nî (Yâ Rabbî! Senden isteyip de, verdiğin kimselerin hâtırı için, senden istiyorum!) derdi ve böyle duâ ediniz buyururdu.

 

19.05.2019 - 07:04