Dert ve belâdan kurtulmak için...

Dert ve belâdan  kurtulmak için...

Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Birinize derd ve belâ gelince, Yûnüs Peygamberin duâsını okusun!

Allahü teala Onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur:  Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn.”
Yine hadis-i şerifte, “Sabah, kalkınca, üç kere  Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’asmihî şey’ün fil’ardı velâ fissemâ ve hüvessemî’ul’alim okuyana akşama kadar, hiç derd, belâ gelmez” buyuruldu.
“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm”  duâsı da, ruhi hastalıklar ve bütün hastalıklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir. Ayrıca şu duâ da okunmalıdır: “Yâ Allahü biketehassantü ve biabdike ve resûlike seyyidine Muhammedin sallallahü teala aleyhi ve sellem estecertü.”

 

20.05.2019 - 06:29