İhlâs Kur’ân-ı kerîmin üçte birine denktir

İhlâs Kur’ân-ı  kerîmin üçte birine denktir

Ebû Saîd-i Hudrî buyurdu ki: Eshâb-ı kirâmdan biri, sabaha kadar ihlâs sûresini tekrar eden birini işitir.

Sabah olunca Resûlullah efendimize giderek, bütün gece İhlâs okumasını az görerek durumu arz eder. Resûlullah efendimiz de buyurdu ki:
“Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemîn ederim ki, bu sûreyi okumak, bütün Kur’ân-ı kerîmin üçte birine denktir.”
Hadîs-i şerîflerde
buyuruldu ki:
 “Kim sabah namazından sonra, İhlâs sûresini on bir defa okursa, o gün kendisine bir günâh gelip bulaşmaz. Şeytan gayret etse de korunmuş olur.”
“Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca on bir defa ihlâs sûresini okursa, o dönünceye kadar Allah onu muhafaza eder.”
“Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutan kimse, yemeği bitirince İhlâs sûresini okusun.”
“Kabristandan geçerken on bir ihlâs okuyup imânla vefat etmiş mevtâların rûhlarına hediye eden kimseye, oradaki ölülerin sayısı kadar sevâb verilir.”
“Kim her gün, iki yüz defa ihlâs sûresini okursa, borçları hariç, elli yıllık günâhı affedilir.”
“Kim bin defa İhlâs sûresini okursa Cennetteki makâmını görmeden vefât etmez.”
 “Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan fakirlik görmez.”

 

25.05.2019 - 06:32