Komşu hakkı deyip geçme...

Komşu hakkı deyip geçme...

Eshâb-ı kirâmdan Hazreti Mücahid radıyallahü anh, Abdullah bin Ömer ile alâkalı şahit olduğu bir hâdiseyi şöyle nakleder:

- Ben, Hattab oğlu Ömer’in oğlu Abdullah’ın yanında idim. Ömer bin Abdullah oğluna bir koyun kestiriyordu. Koyunun kesilmesi için emir verdikten sonra oğluna:
- Oğlum Yahudi komşumuzu da unutmayasın!, diye emir verdi ve bu emri koyun kesilip hazırlanıncaya kadar üç defa tekrarladı. Babasının aynı sözü tekrarlamasının üzerine oğlu:
- Baba, anladım. Yahudi komşumuza da pay ayır, diyorsun. Bunu sıkça tekrarlamanın sebeb-i hikmeti nedir? Ben bu zamana kadar senin hiçbir emrine itâatsizlik ettim mi? Bütün mesele, koyun kesildikten sonra komşu Yahudi’ye bir parça et verilmesi değil mi? deyince, Hazreti Ömer, oğlu Abdullah’ın elinden tutup, yüzünü kendisine doğru çevirdikten sonra şöyle der:
- Oğlum, komşu hakkı hususunda Peygamberimiz öyle çok tekrarda bulunurdu ki, biz nerede ise komşumuzu malımıza ortak kılacak sanırdık. Sen neden bahsediyorsun!..

 

25.05.2019 - 06:35