Şifa bulmak için...

Şifa bulmak için...

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için duâ isteyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra “Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li, Allahümme şeffi’hü fiyye” duasını okumasını emretmiştir.

Eshâb-ı kirâm, bu duâyı hep okurdu. Bu duâda, dileğin kabûl edilmesi için, Muhammed aleyhisselâmı vesile edilmektedir.
“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm” duası da bütün hastalıklar için okunur. Dertlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beş yüz kere okumalıdır. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki “Bir hasta, ‘lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn’  i kırk def’a okursa, şehîd olarak vefât eder. Şifâ bulursa, bütün günahları afv olur.”
Âişe Validemiz buyurdu ki: Resûlullahın bir yerinde ağrı olsa iki Kûl e’ûzü sûresini okuyup, mubârek avucuna üfler, elini ağrı olan yere sürerdi.

 

26.05.2019 - 06:57