Şehid olarak ölebilmek için...

Şehid olarak ölebilmek için...

Bunları yapan şehid olarak ölür;

Her gün yirmi beş kere “Allahümme bârik lî filmevt ve fîmâ ba’d-e’l-mevt” okuyanlar, Duhâ yani kuşluk namazı kılanlar, her ay üç gün oruç tutanlar, yolculukta da vitr namazını terk etmeyenler, ölüm hastalığında, kırk kere “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” okuyanlar, her gece Yasîn okuyanlar, abdestli olarak yatanlar, devamlı olarak mudârâ edenler yani dini korumak için dünyalık verenler, her sabah veya akşam devamlı olarak üç kere “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mine’ş-şeytanirracîm” ile (Haşr) Sûresi’nin sonunu okuyanlar “Ahiret şehîdi” olurlar.

 

29.05.2019 - 06:25