Namaza zor kalkıyorum diyen Kevser okusun

Namaza zor kalkıyorum diyen Kevser okusun

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: Kim innâ a’taynâ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 
Kim innâ a’taynâ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir. 
Cenab-ı Hak buyurur ki: 
İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser Sûresi’ni) kim inanarak ve sevâbını umarak okursa onu affederim. 
Kutbüddin İznikî buyurdu ki: 
Bir kimse yatacağı vakit, Kevser sûresini okursa ve; “Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır” derse, Allahü tealanın izniyle o kimse sabah namazına uyanır. 
Âlimlerimiz buyurmuştur ki: 
Her kim bu sûresi cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerîfe getirir de yatarsa, o gece Resûlullah Efendimizi rüyâda görür. 
Temîmî diyor ki: 
Her kim Kevser Sûresi’ni okumaya devam ederse kalbi yumuşar, Rabb’ine huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet üzere olur. 

 

31.05.2019 - 07:26