Rûhbe'de işlenen günah

Rûhbe'de işlenen günah

Cüneyd-i Bağdâdî’yi (rahmetullahi aleyh) tanıyan ve sevenlerden, Ebû Amr isminde bir zât şöyle anlatıyor:

Bir gün bir ihtiyaç için çarşıya gitmiştim. Yolda giderken bir kadın görüp ona baktım. Bu yaptığımın uygun olmadığını hatırlayıp derhâl tövbe ettim. Eve geldiğimde yüzümün niçin karardığını sordular. Aynaya baktığımda hakîkaten, yaptığım o uygunsuz iş sebebiyle yüzümün karardığını gördüm. Kırk gün, devamlı olarak bu günahıma tövbe ve istiğfar ettim. Cüneyd-i Bağdâdî’yi ziyâret etmek hatırıma geldi. Bağdat’a gittim. Cüneyd’in hânesine varıp kapısını çaldığımda, içeriden bana “Gel bakalım ey Ebâ Amr! Sen Rûhbe’de günah işle, biz de Bağdat’ta bu günâha istiğfar edelim” buyurdu.

14.04.2021 - 03:25