300 binden fazla hadisi ezbere biliyordu

300 binden fazla hadisi ezbere biliyordu

Kur’ân-ı kerîmden sonra en kıymetli kitab olarak kabul edilen meşhur hadis kitabı Sahih-i Buhari-i şerifin müellifi büyük hadis âlimi İmam-ı Buhari hazretleri (rahmetullahi aleyh) Buhara’ya 20 kilometre mesafedeki Hartenk kasabasındadır...

SAİD EKEN

Muhteşem bir külliye... Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar akın akın ziyaret edip feyz ve bereketinden istifade etmeye çalışmakta... İsmi, Muhammed bin İsmail olup künyesi Ebû Abdullah’tır. 300 binden fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir âlim olduğu için "İmam", Buharalı olduğu için “Buhari” denilmiş, İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. 810 (H. 194) senesinde Buhara’da doğdu. 870 (H. 256) senesinde vefat etti.

15.04.2021 - 03:02