Minare Kalon

Minare Kalon

Özbekistan Buhara'daki ünlü minare, bütün Orta Asya’da Moğol istilâsı öncesinden kalabilen birkaç yapıdan biri olması dolayısıyla da önemlidir.

Said Eken

Minare, bu ilk camiden günümüze kadar gelen orijinal Karahanlı minaresi olup Arslan Han’ın adıyla 521 (1127) tarihini veren kitâbeye sahiptir. Tuğladan 45,6 m yükseklikte, yukarıya doğru daralan
silindirik gövdeli muazzam bir kule görünümünde. Minarenin taban çapı 9 m yukarıya doğru hafifçe daralan minare gövdesi on üç kuşak hâlinde kabartmalarla süslü. Tuğla örgüsünün güzel örnekleriyle süslenmiş minare inci sıraları, sepet örgüleri, geometrik hatlar, baklavalar, yıldızlarla bezenmiş. Şerefenin altı da sırlı tuğla ile süslenmiş.

19.04.2021 - 06:53