Buhara'da açan gül Mahmûd-i İncirfagnevî

Buhara'da açan gül Mahmûd-i İncirfagnevî

İslam alimlerinin büyüklerinden. İnsanları Hakk’a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin on birincisidir.

Said Eken

Mâverâünnehr ilinin (bölgesinin) Tûr-i Sina gibi mukaddes bir yer olmasına vesile olan, orayı nurlandıran büyük alim ve velilerden olan Mahmûd-i İncirfag-nevî (rahmetullahi aleyh), Buhara’nın Fagne köyünde doğdu ve Akbenî nahiyesinde yerleşti. Doğum tarihi tesbit edilememiştir. 715 (m. 1315) senesinde vefât etti. Hace Ârif-i Rîvegerî hazretlerinin derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, kemale geldi. Maddi ve manevi ilimlerde zamanının en büyük âlimlerinden oldu. İnsanları irşad etmek (onlara saadet yolunu göstermek) için hocasından icazet aldı. Birçok âlim yetiştirdi. Binlerce kimsenin, dalaletten hidayete (doğru yola, saadete) kavuşmasına vesile oldu. Yetiştirdiği alimlerin en büyüğü ve kendisinden sonra halifesi Hâce Ali Râmîtenî hazretleridir.

01.05.2021 - 06:39