Seyyid Emîr Külâl

Seyyid Emîr Külâl

Evliyanın büyüklerindendird. İnsanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin ondördüncüsüdür.

Hazreti Hüseyn’in soyundan olup, seyyiddir. Evliyanın meşhurlarından olan Muhammed Bâbâ Semmâsî’nin talebesi ve Behâeddîn-i Buhârî Nakşibend hazretlerinin hocasıdır. Çömlekçilik yaptığı için “Külâl” (Gilâl) ismiyle meşhûr olmuştur. Buhara’nın Suhari kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 772 (m. 1370) senesinde Suhari’de vefât etti. Kabri oradadır. Büyük bir âlim ve mürşid-i kâmil olup, her ânını İslâmiyete uygun olarak geçirirdi. Pekçok kimse onun sohbetinde ve derslerinde kemale ulaşmıştır. Onun üstün hâllerini gösteren çok menkıbesi vardır. Annesi şöyle anlatmıştır: “Emîr Külâl’e hamile iken, şüpheli bir lokma yesem, karın ağrısına tutulurdum. O lokmayı midemden geri çıkarmadıkça, karın ağrısından kurtulamazdım. Bu hâl üç defa başıma gelince, çok temiz ve hayırlı bir çocuğa hamile olduğumu anladım. Bunun üzerine yediğim lokmaların helalden olmasına çok dikkat edip, ihtiyatlı davrandım.” Said Eken

05.05.2021 - 03:36