Seni üç şey için affettim

Seni üç şey için affettim

Hadîs âlimlerinden Ebû Muhammed Halâl “Kerâmât-ül-evliyâ” kitabında, Ebû Yûsuf Gasûlî’den şöyle haber veriyor:

Şam’da İbrâhim bin Edhem hazretlerinin yanına gittim. “Bugün şaşılacak bir şey gördüm” dedi. “O nedir?” dedim. “Karşıdaki kabristanda bir kabir yanında idim. Kabir yarıldı. Yeşil kefenli bir ihtiyâr göründü. ‘Yâ İbrâhim! Allahü teâlâ beni, senin için diriltti. Dilediğini benden sor’ dedi. ‘Allahü teâlâ seni nasıl karşıladı?’ dedim. Etrâfımı kötü amellerim sarmıştı. Allahü teâlâ bana; ‘Seni üç şey için affettim. Benim sevdiklerimi severdin, dünyâda hiç içki içmezdin, ak sakalınla huzûruma geldin. Böyle huzûruma gelen müminlere azap yapmaktan utanırım’ buyurdu, dedi. İhtiyâr bunları söyledikten sonra kabirde kayboldu.”

06.05.2021 - 02:35