Nur menbaı Ubeydullah-ı Ahrâr

Nur menbaı Ubeydullah-ı Ahrâr

Evliyanın büyüklerinden. İnsanların itikad, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü tealanın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen İslâm alimlerinin on sekizincisidir.

İsmi, Ubeydullah bin Mahmûd bin Şihâbüddîn’dir. 806 (m. 1403)’da Taşkent’te doğdu. 895 (m. 1490) senesinde Semerkand’da vefât etti. Babası, o zamanın büyük âlimlerinden evliya bir zât idi. Annesi ise Hazreti Ömer’in soyundandır. Ubey-
düllah-i Ahrâr hazretleri doğduğunda, kırk gün annesini emmemiştir. Annesi nifasdan temizlendikten sonra emmeye başlamıştır. Daha çocuk iken yüzünde öyle bir nur parlardı ki, görenler hayran kalıp, ona dua ederlerdi. Dilinden Allahü tealanın ismi hiç düşmez, devamlı zikir ile meşgul olurdu. Said Eken

07.05.2021 - 02:45