Dîn-i İslâm'ın bekçisi Alâüddîn-i Attâr

Dîn-i İslâm'ın bekçisi Alâüddîn-i Attâr

Buhara’da yetişen evliyanın en büyüklerinden. İnsanları Hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin on altıncısıdır.

Said Eken

İsmi, Muhammed bin Muhammed Buhârî’dir. Muhammed Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin damadı ve talebesidir. Zamanının kutb-i irşâdı idi. Zamanında herkese rüşd ve iman onun vasıtası ile gelir, İslamiyeti korurdu. Onun varlığı ile, dîn-i İslâm başı boş kalmadı, din düşmanları pervasızca, dîni yıkmağa ve değiştirmeğe kalkışamadı. Hakkında, Seyyid Şerîf Cürcânî; “Alâüddîn-i Attâr hazretlerinin sohbetine kavuşunca, Rabbimi tanıyabildim” dedi. Buhara’nın Cağanyan nahiyesinde 802 (m. 1400)’de vefât etti.

09.05.2021 - 03:43