05.09.2021 05:36
Twitter, ‘Güvenli Mod’u test ediyor

Twitter, kullanıcıları rahatsız edici yorumlardan korumak için ‘Güvenli Mod’u test etmeye başladı.

ÖMER TEMÜR

Hakaret veya nefret dolu sözler kullanan veya tekrarlayan; ayrıca istenmeyen cevaplar gönderen hesaplar, yedi gün boyunca engellenecek. Algoritmalar belirli bir hesabın bloke edilip edilmeyeceğine karar verirken yalnızca şüpheli tweet’lerin içeriğini değil, aynı zamanda ‘Güvenli Mod’u etkinleştirmiş bir kullanıcının, diğer kullanıcılarla olan ilişkisini de dikkate alacak. Dolayısıyla da kullanıcının sık sık okuduğu veya etkileşimde bulunduğu hesaplar kara listeye alınmayacak.

Twitter e-Ticaret’e giriyor Twitter e-Ticaret’e giriyor Facebook ve Instagram’ın ardından Twitter da e-Ticaret’e atılıyor.
Twitter'a yeni özellik geliyor Twitter'a yeni özellik geliyor Twitter'ın kullanıcılara yeni bir seçenek sunacağı iddia edildi. Konsept aşamasında olan çalışmaya göre kullanıcılar istenmeyen mentionlardan kendilerini çıkartabilecekler.

YORUMLAR