13.04.2021 06:45
Feyiz deryası büyükler

Buhara deyince ilk akla gelen mübarek zatlar... Evliyanın önderleri, zahir ve batini ilimlerde yüksek makam sahipleri Silsileyi Aliyye büyüklerimiz...

Said Eken

Abdülhalık Gondüvani, Arif-i Rivegeri, Mahmud İncirfagnevi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semmasi, Seyyid Emir Külal ve Şah-ı Nakşinbend Behaüddin-i Buhari hazretleri “rahmetullahi aleyhim ecmain”... Dile kolay  tam yedi büyük zat.. Hepsi Buhara'da medfun ve bu beldeyi nurlandırmaktalar... Her bir türbe çok geniş bir alan içinde, bir tarafında muhteşem mimarisi ile mescit ve minare, diğer tarafta abdesthane ve şadırvanlar... Türbeler ve mescitler hepsi bakımlı ve aslına uygun olarak restore edilmişler... Mükemmel çevre düzenlemesi ile ziyaret edenler huzur ve ferahlık bulmakta... Büyüklerin ruhaniyetinden istifade etmekteler... Bilhassa Ramazan ayında insanlar bu feyz deryalarına koşturuyorlar...   Özbekistanda toplam 13 adet Silsileyi aliyye büyüğü bulunmaktadır. Alaeddin-i Attar ve Kadı Muhamed Zahid hazretleri Denov, Derviş Muhammed ve Hace İmkenegi hazretleri Şehr-i Sebz, Yakub-i Çerhi Hazretleri Tacikistan sınırında ve Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri ise Semerkand merkezde Nadir Bey Medresesindedir...

YORUMLAR