Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Ahmed bin Alevî hazretleri “rahmetullahi aleyh” Yemen’de doğdu.
Terîm şehrinde vefât etti.
Kabr-i şerîfi, Zenbil Kabristanı'ndadır...
Bu zâtın bir talebesi vardı.
O, bir kıza gönlünü kaptırdı.
Yâni o kıza âşık oldu.
Ve derslere gelmez oldu.
Hocası bir gün sordu ona:
“Niçin derslere gelmiyorsun?”
Genç utandı!
Söyleyemedi işin doğrusunu.
Ancak, hocası biliyordu.
Şefkatle bir nazar etti gence.
İşte ne olduysa, o nazarla oldu.
Genç, kaybetti kendini.
Ayıldığında kalbini yokladı.
Kıza olan aşkı yok olmuştu.
Yerine Allah sevgisi dolmuştu.
Kapandı hocasının ellerine.
Ve bir daha ayrılmadı yanından...
● ● ●
Bu zât, sevdiği bir gence;
“Güzel ahlâkın en güzeli nedir, bilir misin?” diye sordu.
Delikanlı arz etti ki:
"Bilmiyorum efendim.”
Büyük Velî;
"İnsanlara yumuşak davranmaktır. Sertlik, ne ailede, ne iş yerinde, ne de devlette geçer akçe değildir" buyurdu.
● ● ●
Bir gün de sevdiklerine;
"Müminin alâmetlerinden biri nedir, bilir misiniz?" diye sordu.
"Bilmiyoruz" dediler.
Mübârek zât;
"Mümin; verdiği zaman sevinen, günah işlediği zaman üzülen kimsedir" buyurdu.