Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

 
İmâm-ı Süyûtî hazretleri, yedi yaşına gelmeden Kur’ân-ı kerîmi ezberledi.
İslâm ilimlerinin hepsini öğrendi.
Ve Şeyh-ül İslâm oldu.
Bir talebesi anlatıyor:
Bir gün, hocam bize geldi.
Oturup sohbet ettik.
Çok istifâde ettim.
Derken ikindi yaklaştı.
Hocam, bana dönüp;
“Evlâdım, ikindiyi Mekke'de kılsak diyorum. Haydi kalk, beraber gidelim. Ama başkası bilmesin” buyurdu.
Çok sevindim tabii.
Evimizin önüne çıktık.
Hocam, bana bakıp;
“Yum gözlerini!” dedi.
Ben de yumdum.
Hocam elimi tuttu.
Birlikte birkaç adım yürüdük.
Sonra, “Gözlerini aç!” dedi.
Açınca, ben afalladım.
Zîra baktım ki, Mekke'deyiz.
Birlikte Sahâbe-i kirâm’ın kabirlerini ziyâret ettik.
Mescid-i haram'a yürüdük.
Kâbe-i şerîfi tavâf ettik.
Zemzem suyundan içtik.
Hocam bana bakıp;
“İstersen benimle Mısır'a gel. İstersen hac mevsimine kadar burada kal!’ buyurdu.
“Sizinle geleyim” dedim.
“Yum gözlerini” buyurdu.
Ben de yumdum.
Az sonra;
“Şimdi aç!” buyurdu.
Ben de açtım.
Gördüm ki, Mısır'dayız.
Tam da evimizin önünde.