Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Adiy bin Hâtim (radıyallahü anh), Müslüman olunca, Peygamber Efendimizin emriyle, kendi kabîlesine İslâmiyeti anlatmak ve zekâtlarını toplamak için görevlendirildi.
Kendisi şöyle anlatıyor:
Bir gün, hazret-i Ömer'in yanına, kabîlemden birkaç kimseyi götürmüştüm.
Hazret-i Ömer bizi karşıladı.
Ve iltifatta bulundu.
Kendisine sordum:
“Beni tanır mısınız?”
Hazret-i Ömer:
“Evet yâ Adiy! Kavmin, Peygamberimize inanmadığı zaman sen îmân ettin. İnkâr ettikleri zaman sen tasdîk ettin. Kavmin size zulmettiğinde sabırla karşıladın. ilk zekâtı kabîlenden toplayarak Peygamberimizi sevindiren de sen oldun” buyurdu.
● ● ●
Adiy bin Hâtim hazretleri, dünyâya hiç kıymet vermezdi.
Çok da sadaka verirdi.
Efendimiz aleyhisselâm bir mecliste otururlarken Adiy bin Hâtim gelseydi yanında yer verirdi.
Ona iltifatta bulunurdu.
Zîrâ onu severdi.
Kıymet verirdi Ona.
O, namaza çok önem verirdi.
Vakit girmeden abdest alırdı.
Öncelerden namaza hazırlanırdı.
Onun, aşkla namaza koşması.
Zevk ve şevkle namaz kılması.
Herkesi imrendirirdi.
Yüz yirmi yaşında vefât etti.