Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Yıldırım Bayezid Hân vefât edince, oğlu Çelebi Mehmet, kardeşi Molla Alî’yi çağırıp;

“Pederimiz vefât etti. Kardeşlerim Mûsâ ve Îsâ Çelebiler tahta geçmek isterler. Gel ikimiz, Allah için hacca gidelim” dedi.
Ve o gece yattı.
Rüyâda Emîr Sultân'ı gördü.
Büyük velî, kendisine;
“Dinle evlât! Babandan sonra taht sana kalacak. Haydi kılıcını kuşan. Devlet senden hizmet bekliyor!” buyurdu.
Uyanıp koştu Molla Alî’ye.
Ve rüyâyı anlatıp sordu:
“Nedir bunun tâbiri?”
Molla Alî cevâben;
“Tâbiri şudur ki, sen yakında pâdişâh olursun” dedi.
Gerçekten de öyle oldu.
Çelebi Mehmet tahta oturdu...
● ● ●
Eşrefoğlu Abdullah hazretleri, bir gün İbrâhim Paşa’nın Bursa’ya gittiğini görüp sordu:
“Yolculuk Bursa’ya mı?”
“Evet efendim.”
“Öyleyse sizden bir ricâm var. Emîr Sultân hazretlerini ziyâret ederseniz, “Size, Eşrefoğlu’nun selâmı var" der misiniz?”
“Başüstüne” dedi.
Ve Bursa’ya vardı.
Büyük velîye bir Fâtiha okudu.
Ve peşinden arz etti ki:
"Eşrefoğlu’nun size selâm var."
Cevap gecikmedi.
Kabr-i şerîften bir ses geldi.
“Aleyküm selâm!” diyordu.
Duygulanıp bayıldı!..