Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Resûl-i Ekrem Efendimiz,
Bir gün Eshâb-ı kirâmına;
“Yay gibi oluncaya kadar ibâdet etseniz, yay kirişi gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, dizleriniz kuruyuncaya kadar namaz kılsanız, Ehl-i beytimden veyâ Eshâbımdan birisine düşmanlık etseniz, Allahü teâlâ, sizi burnunuzun üzerine sürüyerek Cehenneme atar” buyurdu.
● ● ●
Resûl-i Ekrem Efendimiz,
Yine bir gün eshâbı kirâma;
“Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Âişe; Allahü teâlânın yakınlarıdır. Alî, Hasan, Hüseyin ve Fâtıma; benim yakınlarımdır. Allahü teâlâ, kıyâmet gününde kendi âliyle benim âlimin arasını Cennet bahçelerinden bir bahçeyle birleştirir” buyurdu.
● ● ●
Resûl-i Ekrem Efendimiz, yine bir gün Eshâb-ı kirâma;
“Ebû Bekr, benim ümmetimin en iyisi ve en sâdığıdır. Ömer, ümmetimin en kıymetlisidir. Osmân, ümmetimin en hayâlı ve en çok ikrâm edenidir. Alî, ümmetimin en nûrlusudur” buyurdu.
● ● ●
Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir gün de Eshâb-ı kirâma;
“Arş üzerinde, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah, Ebû Bekr-i Sıddîk, Ömer-ül Fâruk, Osmân-ı şehîd ve Aliyyül Mürtezâ) yazılıdır” buyurdu.