Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Amr bin Âs “radıyallahü anh”, îmân ettikten sonra, eski hatâlarına pişmân oldu.
Çok üzülüyordu!
İslâma hizmet etmeyi, müşriklere karşı savaşmayı şiddetle arzu ediyor, yerinde duramıyordu!
Bir şeyler yapmalıydı.
Derken Resûlullaha geldi.
Ve huzuruna çıkıp;
"Yâ Resûlallah! Nice müddettir İslâmiyeti yıkmaya çalıştım. Sonra İslâmla şereflendim. Şimdi murâdım odur ki, İslâma geldiğim belli ola" dedi.
Efendimiz sevindiler.
Ve ona sevgiyle bakıp;
"Yakında seni bir hizmete gönderirim” buyurdular.
O, buna çok sevindi.
Bir müddet geçti.
Resûlullahın emriyle bir bölük askere kumandan olup, bir müşrik kabîleye vardı.
Şiddetli cenk etti.
Ve çok ganîmetle geri döndü.
Böylece Efendimizi sevindirdi.
Çok da duâsını aldı.
● ● ●
Bir gün de Efendimize gelip;
"Yâ Resûlallah, Eshâbdan en çok kimi seversiniz?" diye sordu.
Efendimiz;
“Âişe'yi” buyurdular.
"Erkeklerden kimi?”
"Âişe'nin babasını.”
"Ondan sonra kimi?”
"Ömer'i" buyurdular.
Hazret-i Amr bu cevapları alınca, beylik ve emîrliğin, üstünlüğe sebep olmadığını iyi anladı.