Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Amr bin Âs hazretleri anlatıyor:
Resûlullah Efendimiz, bana;
“Silâhını kuşan ve bana gel!” diye haber gönderdi.
“Başüstüne” dedim.
Ve huzuruna koştum.
Varınca, bana bakıp;
“Yâ Amr! Seni askerle filân kavmin üzerine göndermek isterim. Allah sana selâmet versin, inşallah bol ganîmet ve malla dönersin” buyurdu.
Ben, bu emri aldım.
Ve kendilerine dönüp;
“Ey Allahın Resûlü! Ben mal ve para için değil, İslâma olan rağbet ve arzumdan dolayı Müslüman oldum” dedim.
Buna sevindiler.
Ve tebessümle;
“Yâ Amr! İyi mal, iyi kimseye ne güzel yakışır” buyurdular.
● ● ●
Yine Amr bin Âs naklediyor:
Bir kişi Resûlullaha sordu:
“Yâ Resûlallah! Amellerin içinde en kıymetli olanı hangisidir?” Efendimiz, ona;
“En kıymetli amel, Allahü teâlâya îmân edip, kalp ile tasdîk etmek, Onun yolunda cihad etmek ve Hacc-ı mebrûr yapmaktır” buyurdu.
O kişi sordu:
“Başka var mı yâ Resûlallah?”
Resûl-i Ekrem;
“İnsanlara yumuşak söylemek, fakîrlere yemek yedirmek, sevdiği şeyleri seve seve vermek ve güzel ahlâk, kıymetli amellerdendir” buyurdular.