Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Berâ bin Âzib radıyallahü anh şöyle anlatıyor:
Uhud Harbinde Sevgili Peygamberimize, yüzü zırhla örtülü bir kimse geldi.
Ve kendisine;
“Yâ Resûlallah, harp edip de sonra mı Müslüman olayım, yoksa hemen mi?” diye sordu.
Efendimiz buyurdu ki:
“Önce îmân et, sonra harp et!”  
O kişi harbe girdi.
Az sonra da şehîd oldu!
Efendimiz onu görüp buyurdlar ki:
“Az iş yaptı, çok ecir kazandı...”
● ● ●
Yine o anlatır ki:
Resûl aleyhisselâm hendek kazıyor ve toprak taşıyordu.
Dikkatle kendilerine baktım.
Mübârek karnında üç tâne (taş) bağlı olduğunu gördüm.
Üç gün yemek yememişti.
Bu taşlar, onun işâretiydi...
● ● ●
Berâ bin Âzib yine şöyle anlatır:
Hudeybiye'de bir (kuyu) vardı.
Biz gelince bu suyu kullandık.
Bir damla bile bırakmadık.
Tabii ki susuz kaldık.
Bunu Resûlullaha arz ettik.
Resûlullah Efendimiz geldi.
Kuyunun kenarına oturdu.
Ve bizden bir kap (su) istedi.
Getirip arz ettik.
O su ile abdest aldı.
Ağzını çalkalayıp kuyuya döktü.
Ve yavaşça duâ etti.
O anda (Su) yükseldi.
Biz de suya kandık.
Hayvanlarımız da...