Menkıbeler

Abdüllatif Uyan

Seyyid Fehîm hazretlerinin her duâsı kabul olurdu.
Meselâ Hîzan’da biri vardı.
Hiç çocuğu olmuyordu.
Yakınları, kendisine;
“Arvas'ta bir velînin kabri var. Onu ziyâret edip duâ eden, murâdına kavuşur” dediler.
Adam merak edip sordu:
“Kimdir bu velî?”
“Seyyid Fehîm. Onu vesîle edip duâ edersen murâdına kavuşursun. Hattâ (oğlan) olsun istiyorsan, öyle duâ et” dediler.
Adam çok sevindi.
Ve Arvas'a gitti hemen.
Bu velînin kabrini ziyâret etti.
Duâ edip köyüne döndü.
Ama üç yıl sonra tekrar geldi.
Ve bu velînin kabrine gitti.
Uzun uzun duâ etti.
Sonra dönüşe geçti.
O ara biri geldi yanına.
Ve ona dedi ki:
“Siz üç sene önce de geldiniz”
“Evet, gelmiştim.”
 “Niçin gelmiştiniz o zaman?”
“Çocuğumuz olmuyordu. Çocuğumuz olsun diye bu kabirde duâ etmiştim.”
“Oldu mu bâri?”
“Evet oldu, ama.”
“Hayırdır, aması ne?”
“Her sene (ikiz) oğlumuz oldu. Üç senede altı çocuk.”
“Peki, şimdi niçin geldin?”
“Artık olmasın diye duâ etmeye geldim!”
Gerçekten adamın bir daha olmadı çocukları.