Gönül Sultanları

Ahmet Demirbaş

Ehl-i sünnet âlimlerinin eserlerinden hazırlanan bu iki kitabı, her Müslüman mutlaka okumalı ve çocuklarına da okutmalıdır...
 
Bir süredir “her okuyucumuza iki baş ucu kitabı hediye” diye gazetemizin sürmanşetinde anons ettiğimiz Namaz Kitabı ile Kıyamet ve Âhiret’in içinde neler var?
Buyurunuz, yakından bakalım:
 
NAMÂZ KİTÂBI
 
Bu eserlerden ilki, Hakikat Kitabevi yayınlarından olan Namaz Kitabı... Dinimizde, iman ettikten sonra en mühim emir, beş vakit namaz kılmaktır. Her Müslümana farz-ı ayndır. Kılmamak büyük günahtır... Âdem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak, Muhammed aleyhisselâma inananlara farz edildi. Namaz kılmak, imanın şartı değildir. Fakat, namazın farz olduğuna inanmak, imanın şartıdır.
İşte, böyle kıymetli olan namazı doğru kılabilmek için de önce namaz bilgilerini doğru öğrenmek lazımdır. Gazetemizin hediye olarak verdiği bu kitapta; Ehl-i sünnet itikadı, küfrü gerektiren sözler, namaz, abdest, gusül, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri kısa ve öz olarak anlatılmıştır. 
Ehl-i sünnet âlimlerinin nadide eserlerinden istifade edilerek hazırlanan bu kitaptaki namaz bilgilerini her Müslüman mutlaka öğrenmeli ve çocuklarına da öğretmelidir...
 
KIYÂMET ve ÂHİRET
 
 
İnsan ölünce, (Dünya hayatı) biter. (Âhiret hayatı) başlar. Âhiret hayatı üç kısmdır: Tekrar dirilinceye kadar, (Kabir hayatı)dır. Sonra, (Kıyâmet hayatı), bundan sonra, (Cennet ve Cehennem hayatı)dır. Bu üçüncü hayat, sonsuzdur... İşte, okuyucularımıza hediye olarak verilecek olan bu ikinci eserde büyük İslâm âlimi İmâm-ı Muhammed Gazâlî hazretleri "Kur’ân-ı kerîmde kıyâmet ve âhiret hâlleri"ni anlatmaktadır. 
İnsanın ölümü, ruhun bedenden ayrılması, kabir hayatı, kabir sualleri, kıyamet günü insanların hesaba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği geniş olarak açıklanmaktadır. Ayrıca, bir Müslümanın kendisini nasıl hesaba çekmesi ve ne şekilde hareket etmesi gerektiği çok güzel bir şekilde izah edilmektedir.
Ayrıca, "Feth-ül-mecid" isimli bir Vehhabi kitabından kısımlar alınarak, kitaptaki bozukluklar izah edilmiş, Ehl-i sünnet âlimlerinin cevapları yazılmış, tasavvufun ne olduğu çok güzel açıklanmıştır. Resulullah efendimizin kabrini ve diğer kabirleri ziyaret, kabirdekilerin hâlleri, kıyamet günü herkesin sevdiğinin yanında olacağı konuları açıklanmıştır...
Büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık "kuddise sirrûh" Efendi'nin tercüme ettiği bu eserleri gazetemiz hediye etmektedir. İnsanlara bundan daha kıymetli ve daha  faydalı bir hizmet olabilir mi? Fırsatı kaçırmayın derim...