Gönül Sultanları

Ahmet Demirbaş

Nazar için kurşun dökmek, nazar boncuğu takmak, tarlaya kuru kafa takmak bid’at değildir. (Hindiye-Haniye)
 
 
Nazar değmesi haktır, yani göz değmesi doğrudur. Nazarın gerçek olduğu âyet-i kerime ile sabittir. Hadis-i şerifte de (Nazar haktır) buyuruldu. (Müslim)
İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kitaplarda, kadınlara ve çocuklara daha çok tesir ettiği yazılıdır...
Bazı kimseler, bir şeye bakıp, beğendiği zaman, gözlerinden çıkan şuâlar zararlı olup canlı ve cansız, her şeyin bozulmasına sebep oluyor. Bunun misalleri çoktur. Fen, belki bir gün, bu şuâları ve tesirlerini anlayabilecektir...
Nazarı değen kimse, hatta herkes, beğendiği bir şeyi görünce "Maşallah" demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce "Maşallah" deyince, nazar değmez.
Nazar için kurşun dökmek, nazar boncuğu takmak, tarlaya kuru kafa takmak bid’at değildir. (Hindiye)
"Haniye" kitabında da "Ekili tarlalara, kavun-karpuz tarlalarının içerisine korkuluk dikmekte, beis yoktur" denilmektedir.
Ancak şunu iyi bilmeli ki nazar boncuğu veya hayvan kafası nazarı önlemez. Nazarı önleyen Allahü teâlâdır. Bakan kimse önce bunları görünce, gözlerinden çıkan zararlı şualar bunlara isabet eder...
Günümüzde maalesef Selefîler, Vehhabi itikadında olanlar ve onlara uyanlar âyet-i kerime yazılı muska ve nazar boncuğu kullanmaya, enbiyanın ve evliyanın kabri başında; onları vesile ederek dua etmeye şirk diyorlar?.. Diriye yardım ettiren Allahü teâlânın, ölüye yardım ettireceğine inanamıyorlar!
          ***
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İbni Adiy]
Peygamber efendimizin zamanında Esedoğulları'ndan nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, "Bunun gibi bir deve hiç görmedim" der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber Efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin (Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı)  mealindeki 51. âyet inmiştir.
          ***
Peki, nazar değen kimse ne yapmalı? Kendisine nazar değen kimseye; Fatiha, Âyet-el kürsi ve dört kul [Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri] yedişer defa okunup üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Bir hadis-i şerifte, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez) buyuruldu. (Deylemi)
Bir hadis-i şerifte de (Sabah akşam, [Besmele ile] üç defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu. (İbni Mace)
Allahü teala cümlemizi kem gözlerden muhafaza eylesin. Âmin...