Gönül Sultanları

Ahmet Demirbaş

"Müslümân olan cimrinin, imansız gitme tehlikesi vardır Allah korusun. Cömert olan kâfirinse, Müslümân olma ihtimâli vardır."
 
 
Cömertlik, parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezet almaktır. İslâmiyyetin emrettiği yerlere seve seve vermektir. İyi huyların en yükseklerinden olup âyet-i kerîmelerle ve hadîs-i şerîflerle övülmüştür.
Muhammed aleyhisselam, insanların en cömerdi idi. Bir şey istenip de, yok dediği görülmemiştir. İstenilen şey varsa verir, yoksa, cevap vermezdi...
Bir gün adamın biri Resûl-i ekremden bir şey istedi. Yanında bulunan bir koyun sürüsünü adama verdi. Adamcağız kabilesine dönerek, "Geliniz Müslüman olunuz, zîrâ o Peygamber, hiç fakirlikten korkmayan bir kimse gibi hediyelerde bulunuyor" dedi.
Bir defasında Peygamber efendimiz eline geçen doksan bin dirhem gümüş parayı hasırın üzerine döktü. Her gelene verdi, tamamen bitirdi.
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, bir kuluna mal ve ilim verir, bu kul da harâmlardan kaçınır, akrabâsını sevindirir, malından, hakkı olanları bilip verir ise, Cennetin yüksek derecesine gider.)
Bir gün, Resûl-i Ekrem "sallallahü aleyhi ve sellem"e hangi amelin daha fazîletli olduğu sorulduğunda (Sabır ve cömertliktir)  buyurdu.
Yine buyurdu ki:
(İki haslet var ki, Allahü teâlâ onları sever ve iki haslete de buğzeder. Sevdiği hasletler; cömertlik ve güzel ahlâktır. Sevmediği iki huy da, kötü ahlâk ve cimriliktir. Allahü teâlâ bir kulunun iyiliğini dilediği zaman, onu, insanların işlerini görmekte istihdâm eder.)
Resûl-i Ekrem "sallallahü aleyhi ve sellem"e Anber kabilesinden birtakım esirler getirildi. Resûl-i Ekrem bunlardan yalnız bir tanesinin azâd edilmesini emretti. Bunun üzerine hazret-i Ali suâl etti:
-Yâ Resûlallah, Rabbimiz bir, dînimiz bir, bunların hepsinin suçu da bir, bu adamı niçin istisna ediyorsunuz?
Resûl-i Ekrem efendimiz;
- Bana Cebrâil aleyhisselâm geldi ve "Yalnız bu adamı bırak; zîrâ, cömertliğinden dolayı, Allahü teâlânın hoşuna gitti, onu beğendi" buyurdu.
           ***
Büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık (kuddîse sirrûh) buyurdu ki:
"Müslümân olan cimrinin, imansız gitme tehlikesi vardır Allah korusun. Cömert olan kâfirinse, Müslümân olma ihtimâli vardır. Ne kadar mühim kardeşim. Hasîs  olan Müslümanın, îmânsız gitme tehlikesi var. Niçin? Vermiyor çünkü. Vermeye alışmamış. Hâlbuki gün gelecek, canını verecek. Canımızı vereceğiz. Öyleyse vermeye alışalım kardeşim. Vermek güzel şeydir. Allah, verenleri sever, aksine cimriyi sevmez."