Gönül Sultanları

Ahmet Demirbaş

 
 
Âdem aleyhisselamın oğlu Hazreti Şit, alnında son peygamber Muhammed aleyhisselamın nûrunu taşıyordu...
 
 
Allahü teala, Âdem aleyhisselamdan sonra oğlu Şit (Şis) aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi... Âdem aleyhisselamın oğullarından Hâbil ile Kâbil arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde Kâbil, Hâbil’i öldürünce, Allahü teâlâ, hazret-i Âdem’e, Hâbil’e karşılık ihsân olarak, yeni bir oğul verdi. Âdem aleyhisselamın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu hâlde, Hazreti Şit, tek doğdu...
Şit aleyhisselam, son peygamber Muhammed aleyhisselamın nûrunu alnında taşıyordu. Bu sebeple Âdem aleyhisselam onu pek fazla seviyordu. Bütün evlâdı üzerine onu reis yaptı. Ayrıca ilâhî sırları bildirip, bütün ilimleri öğretti ve ona şöyle vasiyet etti:
“Oğlum! Alnında parlayan bu nûr, son peygamber olan Muhammed aleyhisselamın nûrudur. Bu nûru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et!..”
Hazreti Şit, bu vasiyet üzerine sâlihâ bir kızla evlendi. Sonra evlâtlarına da böyle vasiyet ettiler. Onlar da bu vasiyete uyup öylece devâm ettiler...
Âdem aleyhisselamın vefatından sonra, Allahü teâlâ, Şit aleyhisselama peygamberlik verdi... Şit aleyhisselam zamânında insanlar çoğalıp, her tarafa yayıldılar. Onlara Allahü teâlânın emirlerini bildirip îmân etmeye çağırdı... Şit aleyhisselam ekseriyâ Şam’da ikâmet ederdi... Bin şehir kurup, hudutlarını tespit etti. Şit aleyhisselamın çocukları ve torunları îmâr ettikleri şehirlerde yaşayıp, Allahü teâlâya ibâdet ve tâatle meşgul oldular... 
Şam’dan Yemen tarafına gidip, azgın ve sapık bir hâlde yaşayan Kâbil’in oğullarını Allahü teâlâya îmân ve ibâdet etmeye dâvet etti. Fakat bu kavim, Şit aleyhisselamın dâvetini kabul etmeyip, sapıklıklarında ısrâr ettiler. Şit aleyhisselam, onlarla savaştı. Yemen'deki bu azgın kavmin bir kısmını kılıçtan geçirdi, bir kısmını da esir aldı...
Son peygamber olan Muhammed aleyhisselamın nûru Şit aleyhisselamdan onun oğlu Enûş’a geçti. Şit aleyhisselam, oğlu Enûş’a, Muhammed aleyhisselamın nûruyla ilgili vasiyeti yaptı ve Enûş’u yeryüzüne halîfe tâyin ederek vefat etti...
           ***
Şit aleyhisselam 1000 sene ömür sürdü. 500 yaşındayken kendisine diyorlar ki:
-Kaldığın yer rahat değil, sana şöyle daha rahat bir yer hazırlayalım. Onlara şöyle cevap veriyor:
-Şurada 500 sene ömrüm kalmış, 500 sene için değer mi?
Böyle cevap verince bu sefer şöyle diyorlar: 
-Ahir zamanda öyle bir ümmet gelir ki ömürleri 50-60 sene olur, ama bir ev yetmez 2, 3 hatta köşkleri sarayları olur.
Verdiği cevap çok manidar oluyor mübareğin:
-Yâ, öyle mi? O zaman desenize onların ömürleri gibi akılları da kıt olur!..