Gönül Sultanları

Ahmet Demirbaş

"Müslümanlar, yardım yapmayıp İslâmiyet yine bozulursa, hükûmete yardımı esirgeyen her Müslüman ahirette mesul olacaktır..."
 
Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden olan, İmam-ı Rabbani Müceddid-i elf-i sani Ahmed Farukî Serhendî hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki:
Hindistan'da Ekber Şâh zamanında, Müslümanların başına gelen belâlara, din adamı şekline giren dinsizler sebep olmuştu. Milleti hep bunların kitapları, gazeteleri kışkırtmıştı. Müslüman ismi altında, yanlış yolda gidenlerin başları, hep bu kötü din adamları olmuştur... İşte bugün, her Müslüman, elinden gelen yardımı yapmayıp İslâmiyet yine bozulur, hakaret altına düşerse, hükûmete yardımı esirgeyen her Müslüman ahirette mesul olacaktır...
 
            ***
Ahmed Farukî Serhendî hazretleri, Mîr Sadr-ı Cihân'a yazdığı bir mektupta da şöyle buyuruyor:
Allahü teâlâ, size selâmet versin! Mübarek bedeninize sıhhat ve âfiyet versin! Yeni hükûmet adamlarının, iyi yaradılışlı oldukları için, din adamlarına ve din bilgilerine kıymet verdiklerini görüyoruz. Bunun için Allahü teâlâya nasıl hamd edeceğimizi bilemiyorum. Biliyorsunuz ki, geçen senelerde, din düşmanlığını körükleyenler, kötü din adamları idi. Yani İslâm düşmanları, din adamı şekline girerek yazıları ile sözleri ile ve hükûmete yol göstererek, İslamiyet’i yıkmaya önayak olmuşlardı. Şimdi, bu işte çok uyanık davranınız! Allah’a inanan, dînini bilen ve seven, doğru dürüst din adamı bulunuz. İşlerin başına böyle sağlam kimselerin getirilmesine çalışınız! Satılmış din adamları, din hırsızlarıdır. Bunların düşüncesi, mevki ve paradır. Koltuk kapmak, şöhret salmak sevdasındadırlar. Allahü teâlâ, Müslümanları, bunların fitnesinden korusun!