Anlat Derdini Feridun Ağabeye

Anlat Derdini Feridun Ağabey'e

Kömür günümüzde kısmen de olsa sobalarda bireysel olarak, apartmanlarda merkezî ısıtma şeklinde, fabrikalarda toz ve fındık şeklinde ebatlandırılarak enerji olarak ve büyük çapta da termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılıyor. Bazı sanayi dallarında ham madde olarak da görevini devam ettiriyor.
Bu sıralama içerisinde kömürün en önemli kullanım yeri termik santraller olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde yerli kömür madenciliği ve termik santral bir bağ oluşturuyor. Kömür madenciliği yatırımlarını termik santraller belirliyor âdeta.
Hükûmetimizin enerjiyle ilgili olarak aldığı son kararlar ortada. Devletimiz cari açığın çok büyük kısmının enerjiye ödenen dövizden kaynaklandığını saklamıyor. 50 milyar dolar civarında bir cari açık söz konusu. Bu açığı kapatmanın yolunun yerli kömür üretimine ağırlık vererek yerli enerji üretmek olduğunu önceki enerji bakanımız Berat Albayrak kamuoyu ile sürekli şekilde paylaşıyordu. Termik santrallerin önünü açma çabası başlatmıştı.
Şu anda Türkiye’de büyük santral projelerinin bazılarının bittiği, bazılarının yapımının hızla devam ettiği ve planlanmış, yapılacak olan santrallerinde olduğu bir gerçektir. Devletimiz bu santrallerin sayısının daha da çoğalmasını öngörmektedir. Var olan yerli malımızın enerjiye dönüştürülmesi kaçınılmaz olmuştur. Cari açığımızın bir numaralı ilacı kömürdür durumu oluşmuştur.
Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Trakya havzasında da çok zengin kömür yatakları bulunmaktadır. Bu bölgemizde de yer altı kömür madenciliğimizin önü açılmalı, ocak sayısı ve kapasiteleri artırılmalıdır. Bütün bunlar gerçekleştiğinde bölgedeki kazançların artacağı, bölge kalkınmasına ve genel ekonomimize olağanüstü katkı vereceği bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Cari açığımızın azalması ve akabinde kapanır hâle gelmesi yerli enerji sayesinde olacağı artık her kesim tarafından bilinmelidir. Termik santrallerin kurulumu da bu nedenden dolayı elzem hâle gelmiştir.
Ayrıca termik santraller artık eskisi gibi sağlıksız değildir. İnsan sağlığı ve çevre düzenine verdiği olumsuzluklar sıfıra yakın bir seviyeye çekilmiştir. Sürekli belirttiğimiz gibi son yıllarda geliştirilen yakma sistemleri sayesinde insan ve çevre sağlığı bakımından oluşacak emisyon sıfıra yakın bir duruma getirilmiştir. Tabii ki bu kurulan tesislerin saldığı emisyon resmî makamlarca titiz bir şekilde denetlenecektir. Filtrelerin takılması ve en son yakma teknolojilerinin kullanılması lazımdır.
Olumsuz propagandalara inanmamak gerekmektedir. Bu konuda da kraldan çok kralcılar ortaya çıkmaktadır..
Petrolümüz, doğalgazımız yok ama kömürümüz var. Cenab-ı Allahın bize bahşettiği bu nimeti, bu enerjiyi kullanacağız. Hem de en sağlıklı şekilde…
            Hüseyin Akarçeşme-İTO 81. Doğal ve İşlenmiş Katı Yakıt Meslek Komitesi Meclis Üyesi
 
 
Emeğinin karşılığını alamayan mühendis
 
“Bu ülke için çırpınan üç-beş kişiden birisidir. Mühendistir. 24 saat çalışır. 2005 yılında, emeklilikte boş durmayayım diye arazi satın aldı. Burada binlerce ağaç fidanı yetiştirdi...
Ama emeğinin karşılığını alamamanın sıkıntısını çekiyor. Güzelim ağaç fidanlarını çok makul bedellerle sunuyor. Kendisini mutlaka tanımalısınız. Başka ülkede olsa kendisini el üstünde tutarlar. Ek bilgi için: http://aliozdemir.net/fevzi/index.htm”