Anlat Derdini Feridun Ağabeye

Anlat Derdini Feridun Ağabey'e

 
Sayın Yetkili, Yenibosna Basın Ekspres yolunda bulunan 15 Temmuz İmam Hatip güzergâhına Kuyumcukent tarafından okul tarafına üst geçit için nisan mayıs gibi zemin etüdü yapıldığı fakat hâlen herhangi bir çalışma olmadığını görmekteyiz. Biz öğrenci velileri olarak sizden konu ile ilgili bu dönem bir çaba bir hareket bekliyoruz. Yapılacak olan bu üst geçit bizlerin olduğu kadar asıl öğrencilerin can güvenliği için çok önemli. Bu konuda birkaç defa yetkili mercilere yazdık. Birkaç defa CİMER’e yazdım. Örnek olarak 07.09.2018 tarihinde saat 17.32.59’da CİMER tarafından konu “İSTANBUL VALİLİĞİ’ne sevk edildi” bilgisi geldi. Bir müddet sonra tekrar yazıp durumu özetleyip “konuyla ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bir veli olarak konuya istinaden bilgilerinizi bekliyor kolaylıklar diliyorum” diye CİMER’e gönderdim. CİMER’den 07.08.2019 tarihli cevapta şöyle deniliyordu: “Başvurunuzda yer alan konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Görüşme neticesinde tarafımıza verilen bilgi aşağıdaki gibidir:
"Söz konusu 'Çobançeşme Kartaltepe Arası Üst Geçit Düzenleme Projesi' hazırlanmış olup projenin uygulanabilirliğinin tespiti ve mali detaylarının incelenmesinin ardından, yeni yapılacak ihale paketinde değerlendirilecektir.”
Bu yazışmanın üzerinden bir yıl geçti hâlen herhangi bir gelişme yok.
Feridun Ağabey konuyu sizin aracılığınızla bir daha gündeme getirmek istiyorum. Buraya yapılacak köprü için ihale mi açılmadı, köprüden vaz mı geçildi? Kaynak mı yok, ya da biz veliler ve çocuklarımız gözden mi çıkarıldı? Bu hususta gerekli gayretlerinizi istirham ediyor konu ile ilgili biz velilere bir bilgi verilmesini istiyoruz. Bilgilerinize arz eder kolaylıklar dilerim.
         İsmail Salih Sert- İstanbul
 
 
Ankara Üniversitesinden Covid-19’a göre esneklik talebi
 
“Pandemi yüzünden online denilen uzaktan eğitime geçen, sınavları online yapan, mezun öğrencilerin diplomalarını talebi hâlinde kargo ile gönderen üniversitelerimize rağmen en köklü üniversite olan Ankara Üniversitesi hâlen eski yönetmeliğe göre diploma vermekte ısrar etmektedir. En yakınına da noterden vekâletname getirme şartını sürdürmektedir.
Bugün tapu devir işlemleri bile alıcının başka şehirde satıcının başka şehirde olması ile mümkün kılınmışken, “hangi çağdayız?” diyesimiz geliyor.
Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonu çerçevesinde mecbur kalınmadıkça yolculuk yapılmaması gerekirken yazımızın birinci derecede muhatabı olan Ankara Üniversitesi farklı şehirlerde okuyan, farklı şehirlerde sınavlara giren uzaktan eğitim mezunlarına bile diplomalarını göndermeme kararında ısrarcıdır. Yaklaşık iki aydır telefonla öğrenci işlerine ulaşılamazken, ilgili ilgisiz birim sorumlularına, dekanlık ve rektörlük makamlarına gönderilen e-Postalara dahi cevap verilmemekte, diploma talebinde bulunan öğrencilere olumlu/olumsuz cevap verme zahmetinde bile bulunulmamaktadır. Hatta yolu Ankara'ya düşen ya da Ankara'da mukim birinci derece yakınlarına dahi "öğrencinin vekâlet vermesi" şartını koşan idare gelenleri de kapıdan çevirmektedir. Bu konuda üniversite yetkililerine Covid-19 salgınını göz önünde bulundurarak kararlarını yeniden gözden geçirme ve mezun öğrencilere bu kolaylığı sağlama çağrısında bulunuyoruz. Saygılarımızla.
         Erol Kara-İstanbul