Anlat Derdini Feridun Ağabeye

Anlat Derdini Feridun Ağabey'e

Sayın Feridun Ağabey, bilindiği üzere pandemi sebebiyle yeni bir genelge bildirene kadar kafe restoranlar sadece paket ve al-götür sisteminde hizmet vermekte otellerin ise kafe restoranları kendi müşterilerine açık bulunmaktadır. Bu sebeple oluşan haksız rekabet ve suistimallerin önlenebilmesi açısından otellerin sadece odaya hizmet yemek servis vermelerini ve kafe restoranları müşterilere kapanmasını talep ederim...
Diğer taraftan; hafta sonları kısıtlamaları sebebiyle hafta sonları pazar yerleri kapalı olmakta, buna rağmen marketler açık bulunmaktadır. Aynı sebeple haksız rekabet açısından marketlerin de hafta sonları kapatılmasını ve pandeminin ilk dönemindeki gibi sadece unlu gıda ve ekmek dağıtımlarına müsaade edilmesini talep ederim...
Ayrıca bilindiği üzere internet kafeler, elektronik oyun salonları vb. işletmeler kapalı olduğu hâlde spor salonları açık ve faal olarak çalışabilmektedir. Yine aynı sebeple haksız rekabet açısından spor salonlarının da benzeri işletmeler gibi kapanmasını talep ederim...
Maksadım kimseyi mağdur etmek değildir. Şahsım da bir esnaf olmakla beraber aylardan beri kapalıyız ve çok mağduruz. Vaka sayılarının bir an önce düşmesi, buna paralel olarak bir an önce aşamalı olarak açılmak arzusundayım. Bu sebeple haksızlıkların önüne geçilmesi ve vaka sayılarının düşmesine etkisi olabileceğini düşündüğüm taleplerimi aracılığınız ile kamuya duyurmanızı arzu ederim. İyi ve sağlıklı günler dilerim, esen kalın...
        Hakan Arsan
 
 
Emekli binbaşılar için kangren olmuş bir konu
 
Sayın Feridun Ağabey, sosyal problemlere ayırdığınız zaman ve ısrarlı yayınlarınızdan cesaret alarak kangren olmuş bir konuyu size iletmeyi ve yardımlarınızı talep etmeyi uygun gördüm.
Bundan önceki yıllarda üzerinde çalışılan; Millî Savunma Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulan, dosyalar iletilen, görüş ve öneriler sunulan; üyelerimiz emekli binbaşıların makam ve görev tazminatları hususunun, 28 Ocak 2021 Perşembe günü yapılan Millî Savunma Komisyonu toplantı gündeminde kabul görmediğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Zaman içerisinde komuta kademelerinde; General, Üst Subay (Binbaşı hariç) rütbelerine haiz personele emekliliklerine de yansıyacak şekilde makam ve görev tazminatı ödenmeye başlanmıştır. Binbaşılar ise kanun önünde “Üst Subay” olarak tanımlandıkları, rütbeleri gereği teşkilat ve malzeme kadrolarında Yarbay görevlerine (Tabur Komutanı, Gemi Komutanı, Filo Komutanı, Karargâh Subayı) olarak atandıkları ve bu görevlerde çalıştıkları hâlde, bugüne kadar bu haktan yararlandırılmamışlardır. Anlaşıldığı kadarıyla görevdeki Binbaşılar ile Yarbaylar arasındaki maaş farkı birtakım düzenlemeler ile giderilmiş olmasına rağmen Emekli Yarbaylar ile Emekli Binbaşılar arasındaki maaş farkı oldukça açılmış durumdadır...
Türk Silahlı Kuvvetleri görevdeki ve emekli personel maaş bağlama oranlarını gösterir çizelgeyi size gönderdim. Çizelgede de detayı belirttiğimiz gibi görevdeki/Emekli Kıdemli Binbaşılar ve Binbaşılarda aylık bağlama oranları %48-41 olurken diğer Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlarda ise %57-59 aralığındadır. Kıdemli Binbaşı ve Binbaşıların aylık bağlama oranlarının da emekli diğer personelin aylık bağlama oranlarına yaklaştırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir...
Mevcut Sosyal Güvenlik Yasası gereği; 2000’li yıllardan sonra Binbaşı rütbesinde emeklilik mümkün olmadığından, bu tarihlerden sonra emekli olan Binbaşı bulunmamaktadır. 2000’li yıllardan önce emekli olan Binbaşı ve vefat eden Binbaşı sayısı aileleri dâhil toplam 5000 civarındadır. Konu Millî Savunma Komisyonu gündemine alınmak suretiyle Yüce Meclis'e sunulması ve yasalaşması hâlinde bütçeye fazlaca bir yük getirmeyeceği düşünülmektedir...
TSK mensuplarının, yukarıdaki açıklamalar kapsamında özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda yardımlarınızı, konunun kamuoyuna duyurularak gündemde bulunmasına yardımcı olmanızı istirham ediyoruz. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder yayın hayatınızdaki başarılarınızın devamını dilerim. Saygılarımla...
         Rumuz: “Emekli Bir Binbaşı”
 
Derdinizi Halk Bankası Genel Müdürlüğüne arz ettik
 
Feridun Ağabey, bir emekli olarak sizin aracılığınızla Halk Bankası Genel Müdürlüğüne bir derdimi aktarmak istiyorum. “Sayın yetkililer, emekli bir vatandaş olarak bankanızın Düzce-Bulvar Şubesinden kredi kartı ve kredi kullandım. Ağustos ayında ise çalıştığım lokantadan pandemi dolaysıyla ayrıldım. Başka bir iş de bulamayınca taksitleri ödeyemedim. Maaşım 2.850 TL. Evim kira. Ayrıca başka bir bankadan kullandığım krediden dolayı da emekli maaşımdan 1,450 TL kesintim var. Menkul, gayrimenkul ve arabam yoktur. Avukatınız işsiz kalmamdan dolayı ödeyemediğim hesap sebebiyle haciz kararı çıkardı. Bu hususta benim gibi başka vatandaşlarınız da var mıdır bilemiyorum? Pandemi süreci geçtiğinde elbette ki işimize dönecek ve elbette ki borcumuzu ödemeye başlayacağız. Sizden ben ve benim gibi durumda olan vatandaşlarımıza bir süre anlayış göstermenizi istirham ediyorum. Saygılarımla. adem.ceylan51@gmail.com
        Âdem Ceylan