Hasan Yavaş

"Eshâbım temizliğe çok dikkat eder. Acıkmadıkça bir şey yemez ve sofradan, doymadan önce kalkar."
 
Yeme ve içme âdâbı -3-
Sağlığını korumak için temizliğe ve az yemeğe itina eden bir Müslüman, sağlam kalır. Kolay kolay hasta olmaz. Ölüm haktır. Hiçbir kimse ölümden kurtulamaz ve her hangi bir hastalık sonucu ölecektir. Fakat, o vakte kadar sıhhatini koruyabilmesi, ancak Müslümanlıkta emredilen hususlara ve temizliğe riayet sayesinde olur. Peygamber Efendimiz, bir keresinde buyurdu ki: (İlim ikidir: Beden bilgisi, din bilgisi.) Yani ilimler içinde en lüzumlusu, ruhu koruyan din bilgisi ve bedeni koruyan sağlık bilgisidir buyurarak, her şeyden önce, ruhun ve bedenin zindeliğine çalışmak lazım geldiğini emretti. İslamiyet, beden bilgisini, din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü, bütün iyilikler, bedenin sağlam olması ile yapılabilir...
Bugün, bütün üniversitelerde okutuluyor ki, doktorluk iki kısımdır: Biri hijyen, sıhhati korumak. İkincisi terapötik, hastaları iyi etmektir. Bunlardan birincisi önce gelmektedir. İnsanları hastalıklardan korumak, tıbbın birinci vazifesidir. Hasta insan, iyi edilse de, çok kere, arızalı kalır. İşte İslamiyet, tababetin birinci vazifesini, hijyeni garanti etmiştir...
Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Eshâbım hasta olmaz! İslâm dini, hasta olmamak yolunu göstermiştir. Eshâbım temizliğe çok dikkat eder. Acıkmadıkça bir şey yemez ve sofradan, doymadan önce kalkar.) 
Yemeği az yemenin faydaları çoktur. Bedeni kuvvetli olur. Kalbi nurlu olur. Hâfızası kuvvetli olur. Geçinmesi kolay olur. İşlerinde lezzet bulur. Allahü azîm-üş-şânı, çok çok zikir etmiş olur. Âhireti tefekkür eder. İbadetinde lezzeti ziyade olur. Her şeyde isâbet ve irşâdı çok olur. Hesâbı kolay olur.
Yemekten evvel, sünnet olduğunu düşünerek, el yıkamanın on faydası vardır: Bir kimse, yemek yemek için ellerini yıkadıkta, ıslak olan parmaklarının ucunu gözlerinin pınarına koyup geriye doğru silse, o kimse, Allahü teâlânın izniyle, göz ağrısı görmez. On fayda şunlardır:
1- Arş-ı rahmân altında, bir melek nidâ eder. Elini pâk ettiğin gibi, senin küçük günâhların pâk oldu, der. 2- Nâfile namaz kılmış gibi sevâbına nâil olur. 3- Fakîrlikten emin olur. 4- Sıddîklar sevabına nâil olur. 5- Melekler, onun için istiğfâr ederler. 6- Her bir lokmanın mukâbelesine, onları sadaka vermiş gibi sevaba nâil olur. 7- Besmele ile yemede günahından temiz olur. 8- Yemekten sonra yaptığı duası kabul olur. 9- O gece ölürse, şehit mertebesine erişir. 10- Gündüz ölürse, şehitler zümresine yazılır. [Ey Oğul İlmihali]
Yemekten önce elleri yıkamak ve kurulamamak sünnettir. Yemekten sonra, sünneti yerine getirmek niyeti ile, el yıkamanın altı faydası vardır:
1- Ars-ı a’lâ altında bir melek nidâ eder ki, (Yâ mümin! Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” senden râzı oldu.) 2- Bu nimete mahsus sevâba nâil olur. 3- Bedenindeki kıl sayısınca, sevâbı olur. 4- Rahmet deryasından nasîbi olur. 5- Elinden akan damlaların adedince sevap kazanır. 6- Vefat ettiğinde, sehit olur.