Hasan Yavaş

Ya Rabbî! Bu ayda tuttuğumuz oruçları kabul eyle! Sen bizleri Ramazan-ı şerifin şefâatine nâil eyle!
 
Ramazan sohbetleri -1-
Bütün müminlerin hasretle beklediği "On bir ayın sultanı" olan ramazan ayına kavuştuk elhamdülillah. Ya Rabbî! Bu ayda tuttuğumuz oruçları kabul eyle! Sen bizleri Ramazan-ı şerifin şefâatine nâil eyle! Ramazan-ı şerifte af ve mağfiret eylediğin, Cehennemden âzâd eylediğin ve Cennetine dâhil eylediğin kulların meyânına/arasına bizleri de dâhil eyle! Bu ayın feyiz ve bereketlerinden istifade etmemizi, günahlarımızın yakılıp yok edilmesini, bundan sonraki kalan ömrümüzün de bu hâl üzere devam etmesini nasip eyle! Âmin!
Gündüzlerini oruç tutarak ve gecelerini de terâvih namazı kılarak geçireceğimiz bu ayda, Allahü teâlâ  kullarınının dört şeyi yapmasını da çok sever. Bunlar; kelime-i şehadet getirmek, günahlara tövbe ve istiğfar etmek, Cennete girmeyi ve Cehennemden kurtulmayı istemek...
Bu ayda yapacağımız duaların ve ibadetlerin kabul olması için, ayrıca  beş şeye çok riayet etmelidir:
1- Önce, Ehl-i sünnet itikadına uygun iman etmelidir. Ve son nefesimizi verinceye kadar bu  imandan  ayrılmamaya çalışmalıdır. Küfre sebep olan her türlü  sözden ve fiilden uzak durmalıdır. Âhirette, kâfirlerin hiçbir iyiliğine ve ibadetine sevap ve mükafat verilmeyecektir.
2- İlim sahibi olmalıdır. Namazın, orucun ve her ibadetin, ilmihal kitaplarında yazan farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mekruhlarını ve müfsitlerini/bozan şeylerini mutlaka öğrenmelidir. İlimsiz amel, dalâlettir/sapıklıktır. Yanlış ve bozuk olur. 
3- Niyetin, her ibadet için farz olduğunu bilmelidir. Ramazanda her gün tutulacak orucun her birisi için  ayrı niyet etmelidir. Oruca niyetin ilk ve son vaktini bilmek ve bu vakitler arasında niyeti yapmak lazımdır. İlk vakti, akşam güneş batıncadır. Son vakti de, dahve-i kübradır. Yani, öğle namazına bir saat kalıncaya kadar niyet edilebilir.
4- Bütün ibadetleri ihlas ile yapmalıdır. Allah rızası için olmayan, başkasına riya/gösteriş için yapılan ibadete sevap verilmez. Orucun diğer ibadetlerden farkı, onda gösteriş yoktur. O, kul ile Rabbi arasındadır, başkalarının haberi bile olmaz. Bunun içindir ki, Rabbimiz  “Âdemoğlunun bütün amelleri kendisi içindir, oruç hariç. O, benim içindir. Yemesini içmesini, nefsânî arzularını benim için terk ediyor, onun karşılığını da ben vereceğim” buyuruyor. 
5- Kul haklarından çok sakınmalıdır. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Üzerinde kul hakkı olan, mahlûkların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helâlleşsin, ödesin! Zirâ o gün altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa, hak sâhibinin günâhları, buna yüklenecektir.)