Hasan Yavaş

Muhabbetin kaynağı, herkesle iyi geçinmektir. Kimsenin kusurunu görmemeli ve araştırmamalıdır.
 
Ramazan sohbetleri -3-
Allahü teâlâ, Müslümanların birbirlerini çok sevmesini istemektedir. Bu imanın temelidir. Bir Müslümana düşmanlık yapmak, kalbinde ona karşı kin beslemek, son nefeste imansız olarak ölmeye sebep olur. İman, dört sevginin kalpte beraber bulunmasıdır. Bunlar; Allahü teâlâyı sevmek, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı ve diğer bütün peygamberleri sevmek, Eshâb-ı kirâmın hepsini ve İslâm âlimlerini sevmek ve bir de itikadı bozuk olmayan Müslüman din kardeşlerini sevmektir.
Sevginin, muhabbetin olduğu yerde, hayır ve bereket vardır. İnsanların birbirini sevmediği, herkesin birbirine düşman olduğu yerlerde, huzur ve saâdet aramak beyhudedir. Birbirine düşmanlık yapan insanlar, dünyayı kendilerine zindan etmektedirler. Evlerde, iş yerlerinde, mahalle, köy ve şehirlerde birbirini sevmeyen insanların bulunması, ortamı Cehennem hayatına döndürmektedir. Huzurlu bir hayat sürmek için, sevgi ve muhabbet şarttır.
İnsanların birbirini sevmesi için, önce herkes birbiriyle selamlaşmalı, birbirine hayır dua etmeli, kimse kimseye beddua etmemelidir. Elinden geldiği kadar, herkese iyilik etmeli ve kimseye kötülük yapmamalı ve hatta bunu düşünmemelidir bile... Yunus Emre hazretlerinin ifade ettiği gibi, "Yaratılanı hoş görmeli, Yaradan'dan ötürü." Böylece dünya hayatını Cennete çevirmelidir.
Dünyada, bütün kötülüklerin ve insanların birbirine düşmanlık  yapmalarının asıl sebebi, servet, şehvet ve şöhret arzularıdır. Başkasının elinde bulunan mal ve serveti ele geçirmek için her türlü hile ve hıyanete başvuranlar, kimse tarafından sevilmezler. Şehevî arzularına kavuşmak için, başkasının ırz ve namusuna göz dikenler de sevilmezler. Meşhur olmak için her türlü maskaralığa soyunanlar, bu uğurda bütün manevi değerlerini ayak altına alanlar, hiç kimsenin yanında bir sevgi ve itibar kazanamazlar.
Muhabbetin kaynağı, herkesle iyi geçinmektir. Kimsenin kusurunu görmemeli ve araştırmamalıdır. Kimse ile münakaşa etmemeli ve kimsenin aleyhinde konuşmamalı, hiç gıybet yapmamalıdır. Gıybet, zina etmekten daha büyük günahtır. Nemmâmlık, insanlar arasında söz taşımak, düşmanlığa yol açar. Dost-düşman herkese tatlı dil ile söylemeli ve güleryüz göstermelidir. Dostlara doğru söylemeli, düşmanları idare etmelidir. Her işte muvaffak olmanın sırrı; güleryüz, tatlı dil ve muhatabının anlayacağı şekilde konuşmaktır...
Haklı da olsan gönül incitmek, Kâbe'yi yetmiş kere yıkmaktan daha büyük günahtır. Hepimizin bu anlayış içinde bir ramazan geçirmesini, Cenâb-ı haktan niyâz ederim.