Hasan Yavaş

İslâmiyetin îmânsızlık alâmeti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan, kalbinde tasdîk olsa ve inandığını söylese de, kâfir olur.
 
Dilimizin âfetleri -3-
(Elfâz-ı küfür), insanın dili ile işlediği en büyük âfettir. Bunların hepsi (Küfr-i hükmî) olup, insanın küfre girmesine ve böylece sonsuz felâketine sebep olan sözlerdir. Ömründe bir defa (Kelime-i tevhîd) söyleyen ve son nefesine kadar buna inanan bir kimse, Cennete girip orada sonsuz kalacağı gibi, küfre sebep olan bir söz de, ebedî olarak Cehennemde kalmaya sebep olur. Bunun için (Elfâz-ı küfür) olan sözleri söylemekten çok sakınmalıdır. Bunlardan bazıları şunlardır:
1- İslâmiyetin îmânsızlık alâmeti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan, kalbinde tasdîk olsa ve inandığını söylese de, kâfir olur. İslâmiyetin tazîmini, hürmet ve saygı gösterilmesini emrettiği şeyi tahkîr etmek, kötülemek böyledir. Bunun için, Allahü teâlâya lâyık olmayan şey söyleyen kâfir olur. Meselâ, Allah, Arş'tan veya gökten bize bakıyor demek, sen bana zulmettiğin gibi, Allah da sana zulmediyor demek, filân Müslüman benim gözümde Yahûdi gibidir demek, yalan bir söze, Allah biliyor ki, doğrudur demek ve melekleri küçültücü şeyler söylemek ve Kur’ân-ı kerîmi, hattâ bir harfini küçültücü söz söylemek, bir harfine bile inanmamak, çalgı çalarak Kur’ân okumak, hakîki olan Tevrât'a ve İncîl'e inanmamak, bunları kötülemek, Kur’ân-ı kerîmi şâz olan harflerle okuyup Kur’ân budur demek, küfür olur.
 2-Peygamberleri küçültücü şeyler söylemek, Kur’ânı kerîmde isimleri bildirilen yirmibeş Peygamberden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” birine inanmamak, meşhûr sünnetlerden birini beğenmemek, çok iyilik yapan birisi için, Peygamberden dahâ iyidir demek küfürdür.
3-Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” muhtaç idi demek küfür olur. Çünkü, onların fakîrlikleri kendi istekleri ile idi.
4-Birisi, peygamber olduğunu söylese, buna inananlar da kâfir olur.
5-(Kabrim ile minberim arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir) hadîs-i şerîfini işitince, ben minber, hasır ve kabirden başka bir şey görmüyorum demek küfür olur.
6-Âhirette olacak şeylerle alay etmek küfürdür. Kabirdeki ve kıyâmetteki azaplara [akla, fenne uygun değildir diyerek] inanmamak, Cennette Allahü teâlâyı görmeye inanmamak, ben Cenneti istemem, Allahı görmeyi isterim demek küfür olur.
7-Kâfir olmayı isteyen kimse, buna niyet ettiği anda kâfir olur. Başkasının kâfir olmasını isteyen kimse, küfrü beğendiği için istiyorsa, kâfir olur. Kötü, zâlim olduğundan, zulmünün cezâsını Cehennem ateşinde çekmesi için istiyorsa, kâfir olmaz.
8-Küfre sebep olduklarını bilerek ve arzûsu ile küfür kelimelerini söyleyen kâfir olur. Bilmeyerek söylüyorsa, âlimlerin çoğuna göre yine kâfir olur. Küfre sebep olmayan kelime söylemek isterken, şaşırarak, küfre sebep olanı söylerse kâfir olmaz. Küfre sebep olan bir işi, bilerek yapmak küfür olur. Bilmeyerek yapınca da küfür olur diyen âlimler çoktur. [İslâm Ahlâkı s. 21]