Hasan Yavaş

Bir kimseyi haksız olarak döven veya öldüren zâlime, "iyi yaptın, bunu hak etmişti" demek küfür olur.
 
Dilimizin âfetleri -4-
Müslüman, îmânın yok olmasına sebep olacağı söz birliği ile bildirilmiş olan şeyleri amden [istekle] söyler veya yaparsa, kâfir olur. Buna (Mürted) denir. Mürtedin, mürted olmadan önceki ibâdetleri ve sevapları yok olur. Tekrar îmâna gelirse, zengin ise, yeniden hac etmesi lâzım olur. Namazlarını, oruçlarını, zekâtlarını kaza etmesi lâzım olmaz. Mürted olmadan önce, kazâya bırakmış olduklarını kaza etmesi lâzımdır. Çünkü, mürted olunca, önceki günahlar yok olmaz. Mürted olanın nikâhı fesholur, gider. İmâna gelerek, tecdîd-i nikâh etmeden önceki çocukları veled-i zinâ olur. Kestiği, leş olur, yenmez. Îmânının gitmesine sebep olan şeyden tevbe etmedikçe, yalnız (Kelime-i şehâdet) söylemekle veya namaz kılmakla, Müslüman olmaz. Mürted olacak şeyi yaptığını inkâr etmesi de tevbe olur. Tevbe etmeden ölürse, Cehennem ateşinde ebedî olarak azap görür. Bunun için, küfürden çok korkmalı, az konuşmalıdır. 
Küfre sebep olan bazı sözleri bildirmeye devam ediyoruz:
9-İslâm bilgilerinden birine bile inanmamak, bunları ve din âlimlerini aşağılamak da, küfürdür.
10-İslâmiyete inanmamak alâmeti olan sözler, fen bilgileri, din  bilgilerinden daha hayırlıdır demek, namaz kılsam da, kılmasam da, beraberdir demek, zekât vermem demek, fâiz helâl olsaydı, zulmetmek helâl olsaydı demek, haramdan olan malı fakîre verip sevap beklemek, fakîr de, verilen paranın harâm olduğunu bilerek, verene hayır dua etmek küfürdür,
11-Akıllı, bilgili, edebiyatçı olduğunu göstermek için veya yanındakileri hayrete düşürmek, güldürmek, sevindirmek veya alay etmek için söylenen sözlerde "küfr-i hükmî"den korkulur. Gadap, kızgınlık ve hırs ile söylenen sözler de böyledir...
12-Bir kimse, küçük günâh işlese, buna tevbe et denildiğinde, tevbe edecek bir şey yapmadım ki dese, yâhut niçin tevbe edeyim dese, küfür olur.
13-Bir mümini öldüren veya öldürülmesini emreden kimseye, iyi yaptın diyen kâfir olur. Katli vâcip olmayan kimse için, öldürülmesi lâzımdır demek küfür olur. Bir kimseyi haksız olarak döven veya öldüren zâlime, iyi yaptın, bunu hak etmişti demek küfür olur.
14-Yalan olarak, Allah biliyor ki, seni çocuğumdan çok seviyorum demek küfür olur.
15-Kendisi harâm olmayıp, sonradan hâsıl olan bir sebepten dolayı harâm olan mala, paraya, (harâm-ı ligayrihî) denir. Çalınan ve haram yollardan gelen mal böyledir. Bunlara helal demek küfür olmaz. Leş, domuz, şarap gibi, kendileri harâm olan şeylere (harâm-ı li-aynihî) denir. Bunlara helâl demek küfür olur. Kat’î olarak bilinen haramlardan birine helâl demek de, küfür olur.