Hasan Yavaş

Kimseyi incitmemek, kalbini kırmamak, malına, ırzına göz dikmemek, kanunlara karşı gelmemek Müslümanlık icabıdır.
 
Dilimizin afetleri -7-
Hakiki Müslüman, her bakımdan örnek insan demektir. Her işinde Allah’tan korkar, titrer. Allahü teâlânın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Sabredici, affedicidir. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her işte Allah’ın rızasını düşünür. Kimseyle münakaşa etmez. Kalbleri, Allah’ın evi bildiği için bir kalbi incitmekten çok korkar... Konuşmaları ve hareketleriyle veya herhangi bir sebeple başkasının kalbini kıran kimse, dünyada huzursuz olduğu gibi, âhirette de bu günahı sebebiyle cehenneme atılır. Hadis-i şerifte buyruldu ki: (Kıyamet gününde ümmetimin müflisi şu kimsedir ki, namaz, oruç ve diğer ibadetleriyle gelmiştir. Fakat birisine sövmüştür, birisine iftira etmiştir, birinin malını yemiştir, birinin kanını dökmüştür. Yaptığı bu zulümlere karşılık, hak sahiplerine sevapları verilir. Sevapları bitince, hak sahiplerinin günahlarını yüklenir ve cehenneme atılır.)
Müslüman, herkesin iyi olmasını ister. Kendisini kusurlu görür, başkalarının kusursuz olmasını ister. Bunun için herkese iyiliği tavsiye eder. Bu tavsiyeyi hâl ve davranışları ile de yapar. İslâmın güzel ahlâkına uyarak örnek olur. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kalbini kırmamak, malına, ırzına göz dikmemek, kanunlara karşı gelmemek Müslümanlık icabıdır.
İslâmiyetin emirlerini ve yasaklarını beğenmeyen kimseler, iyiyi güzeli anlayamayan zavallılardır. Bunlara acımalı, anlayabilecekleri bir dil ile, iyiyi, kötüyü, güzeli ve çirkini bildirmelidir. Münakaşa etmek dostluğu giderir. Düşmanların çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmamalı, dost ile de düşman ile de tatlı konuşmalı, herkese güler yüzlü olmalıdır. Gıybet ederek, laf taşıyarak kalb kırmak, fitneye sebep olur. Fitne ise büyük günahtır. Hadîs-i şerîfte buyruldu ki, (Fitne çıkarmayınız! Söz ile çıkarılan fitne, kılıç ile olan fitne gibidir. Zâlimlere, fâcirlere, insanları çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne, kılıç ile yapılan fitneden daha zararlıdır.)
Her çeşit kötülükten kaçarak iyi insan olmalıdır. Peygamber Efendimiz, iyi insanı şöyle tarif ediyor: (İnsanların en iyisi, insanlara iyilik edendir. İnsanların en kötüsü insanlara zarar verendir.) O hâlde her Müslüman, imanı düzelttikten sonra iyi insan olmaya, insanları sevindirmeye çalışmalıdır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Her kim dünyada bir mümin kardeşinin işini görürse, Hak teâlâ, o kimsenin yetmiş işine kolaylık verir. O yetmiş işin on tanesi dünyada, altmış tanesi kıyamet günündedir. Bir kimse, bir mümin kardeşinin ayıbını kapatırsa, Allahü teâlâ o kimsenin bütün ayıplarını kıyamet günü kapatır.)