İsa Karakaş

Toplum Yararına Çalışma Programları, ekonomik kriz, özelleştirme, ekonomik yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin, çalışma hayatından uzun süre ayrı kalarak maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, çalışma alışkanlık ve disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak üzere doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş veya hizmetin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından yürütülen programlardır. Bu programda çalışanların sosyal güvenlik işlemleri özellik arz etmektedir.
 
Geliri olmayan işsizler faydalanır
 
İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hakkında 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler uygulanmaktadır.
Bu kapsamda sayılan sigortalılar için İŞKUR prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte kanun kapsamında iş yeri ve işveren sayılmamaktadır.
Toplum yararına çalışma programları kamu yararına yönelik olup, bu programlara katılmak için İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını doldurmak ve emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak şartları aranmaktadır.
 
İŞKUR tarafından sigorta  primleri ödenir
 
Toplum Yararına Çalışma Programları haftalık en az 45 saat olup en fazla 8 ay süreyle düzenlenir, kısmi süreli iş sözleşmesine tabi olarak da yaptırılabilir.
Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince işsizliğin fazla olduğu yerlerde kamu ya da özel sektör işverenler ile yapılan protokol/sözleşme gereğince yukarıda belirtilen şartlarla sigortalı çalıştırılmaktadır.
İŞKUR bu uygulama kapsamında iş yeri ve işveren sayılmadığından ayrıca iş yeri dosyası açılmaz.
Sigortalıların bildirimleri toplum yararına çalışma yapan iş yeri tarafından SGK’ya bildirilir.
İŞKUR bu kapsamda asgari ücret üzerinden çalıştırılacak sigortalıların sigorta primlerini ve işsizlik sigortası primlerini işverene öder. 
                ***
“Hayatın amacı mutlu olmak değildir. İşe yarar olmaktır. Onurlu olmaktır. Merhametli olmaktır. Yaşadığın süre boyunca bir fark oluşturmaktır.” Ralph Waldo Emerson 
 
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’ı ARA”
 
S.TAHA İMECİ BEY, stajyer olarak çalışmış olduğunuz sürelerin emekliliğinize faydası yok. İlk defa normal sigortalı olduğunuz tarih sigortalılık başlangıcınızdır. Yakın zamanda emeklilik yaşı ve hesaplaması ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadı. Bağlanacak emeklilik maaşı SGK’ya bildirilen kazançların yüksekliği ile ilgilidir.
                ***
"Yurt dışında üniversite öğrencisiyim. Türkiye’de annemin üzerinden nasıl sağlık yardımı alabilirim?" Ceyda Sönmez
Ceyda Hanım, yurt dışında öğrenim görenler de Türkiye’de öğrenim görenler gibi anne/babalarının bakmakla yükümlüsü olabilmektedirler. Bunun için öğrenci belgenizin onaylı Türkçe tercümesi ve eğitim gördüğünüz okulun Türkiye’deki lise, ön lisans, lisans veya yüksek lisans seviyesinde olduğunu gösteren, YÖK veya Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ataşeliği veya ülkemizin dış temsilciliklerinden alınacak belge ile herhangi bir sosyal güvenlik merkezine başvurmanız gerekmektedir.
                ***
"Kurban Bayramı nedeniyle yarım çalışma maaşımda kesinti olur mu?" Halise Bekaroğlu
Halise Hanım, yarım çalışma yapan kişinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve yarım çalışma ödeneği, yarım çalışılan süreye orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından paylaşılarak ödenmektedir. Bu nedenle Kurban Bayramı nedeniyle çalışılamayan günler için kesinti yapılamaz.
                ***
"Emeklilik aylığı alırken aylığım kesilmeden, bir iş yerinde nasıl çalışabilirim?"  Emre Erişkin
Emre Bey,  4/a (SSK) kapsamında emeklilik (yaşlılık aylığı) alan sigortalı özel sektör iş yerinde aylığı kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabilir. Bunun için sigorta giriş bildirgeniz doldurulurken tüm sigorta kolları bölümü değil SGDP’ya tabi olan bölümün işaretlenmesi gerekir.
                ***
"Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür. Diğeri de henüz doğmamıştır." Çin Atasözü