M. Said Arvas

"Regâib Kandili" Receb ayının ilk cuma gecesidir. Peygamberimiz aleyhisselâmın çok rağbet ettikleri, önem verdikleri gecelerden bir tanesidir. Bunun için de bu adı almıştır. Bu akşam, idrâkiyle şerefleneceğimiz bu geceden başka, Receb ayında bir kandil gecesi daha vardır; 26'yı 27'ye bağlayan gece Mirac Kandili gecesidir. Receb ayına girince Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam şöyle dua ederlerdi: "Ya Rabbi! Receb ve şaban aylarını bize mübârek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur." Biz de aynı duayı yaparsak, sünneti seniyyeye tabi oluruz, hem de bu kıymetli ayların bereketine kavuşmuş oluruz. Diğer dinlerin de kendilerine mahsus, değer verdikleri gün ve geceleri vardır. Mesela: Hıristiyanlar için Noel haftası ve Yılbaşı gecesi çok önemlidir. Bu bir hafta için, aylarca süren propaganda, reklam ve hazırlıklar radyolarıyla, televizyonlarıyla, basın-yayın organlarıyla, okullarıyla, kiliseleriyle, çarşı pazarlarıyla âdeta seferber oluyorlar... Yahudiler için de durum aynıdır. Onlar da değer verdikleri gün ve gecelerini unutmuyorlar. FIRSATLARI DEĞERLENDİRELİM Ne kadar gariptir ki biz Müslümanlar kendi öz değerlerimiz karşısında hissiz duruma düşmekteyiz. Birçoğumuz artık kandillerin, üç ayların, cuma gün ve gecelerinin farkında bile değiliz. Bu da bizim için telâfisi mümkün olmayan büyük bir kayıptır. Bu fırsatlar bir daha ele geçmeyebilir. Bir daha "Regâib Kandili" gelebilir ama biz görmeyebiliriz. Yarına çıkacağımızdan emin değiliz. Ölüm her an, her yerde karşımıza çıkabilir. Öyle bir hayat yaşıyoruz ki, nefeslerimiz sayılıdır. Her an ömrümüzden bir nefes azalıyor ve kabre biraz daha yaklaşıyoruz. Böyle mübarek gecelerde yapılan dualar, diğer zamanlarda yapılandan daha çok kıymetlidir. Yaratılan şeyler birbirinden farklıdır. Bazıları bazılarından daha üstündür. Mesela; küçücük bir altın, yüzlerce kilo demirden daha kıymetlidir. Gece ve gündüzler de birbirlerinden farklıdır. Örneğin: Kadir Gecesi, bir gecedir. Kur'an-ı kerim o gecede indirildiği için bin aydan daha üstündür. Bu fazileti de ayet-i kerime ile bildirilmiştir. Günlerin en hayırlısı, cuma günü, arefe günü ve diğer (dinimizce kıymet verilen) günlerdir. Gecelerin en değerlisi ise, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili gecesi, diğer kandil ve bayram geceleridir. Yaptığımız her işten, konuştuğumuz her sözden hesap vereceğiz. Çalıştığımız iş yerine on dakika geç kalsak bize hesap sorarlar. Bize maaş ödedikleri için hesap sormakta da haklıdırlar. Bizleri yoktan var eden, yaşatan, her dakika havayı teneffüs etmekle hayatımızı kurtaran Rabbimiz bize hesap sormaz mı? A'raf Suresi 6. ayeti kerimede meâlen şöyle buyurulur: "And olsun ki, kendilerine Peygamber gönderdiklerimize; hesap soracağız. Peygamberlere de soracağız." "KİMLER PEKİ DEDİ?.." Peygamberlere şöyle sorulacak: Rabbinizin emirlerini ve haramlarını insanlara anlattınız mı? İnsanlar sizi nasıl karşıladı, kimler peki dedi, kimler karşı çıktı? Rabbimiz, bütün bunları bizden çok daha iyi bilir, kullarına itiraf ettirmek istiyor. Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat ederek tövbe etmeliyiz, affımız için Rabbimize yalvarmalıyız. Üzerimizde kul hakkı varsa ödemeli ve helâllik almalıyız. Bizden büyük olanları ziyaret etmeli, kandillerini tebrik etmeli ve dualarını almalıyız. Fakir ve yetimleri vereceğimiz sadakalarla sevindirmeliyiz. Onları, sevindirirsek Yüce Rabbimiz de bizi sevindirir. Bu vesile ile Regâib Kandilinizi tebrik eder, bizlere, bütün İslâm âlemine ve bütün insanlar için hayırlara vesile olmasını temenni ederim...