M. Said Arvas

Hazreti Musa ile Hazreti Hızır, bir şehre gelirler. Yıkılmak üzere olan bir duvarla karşılaşırlar. Hızır aleyhisselam eliyle duvarı düzeltir. Tabii ki bunun enteresan bir sebebi vardır!..
 
Kehf suresinde, Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselâmın beraber yaptıkları ve ibretlerle dolu seyahatleri anlatılır. "Ruh-ul-beyân" tefsirinde bu âyet-i kerime şöyle tefsir edilmiştir: Hazreti Musa ile Hazreti Hızır, bir şehre gelirler. Yıkılmak üzere olan bir duvarla karşılaşırlar. Hızır aleyhisselam eliyle duvarı düzeltir. Sebebini ise bilâhare şöyle izah buyurur: "Bu duvar iki yetim çocuğa aittir. Altında da bir hazine mevcuttur. Düzeltmeseydik yıkılacaktı, altındaki hazine de başkaları tarafından alınacaktı. Bu yetim çocukların babası salih bir insandı. Rabbimiz, babalarının salih biri olması sebebiyle onlara acıdı ve bu duvarı düzeltmemi emretti."
Adı geçen tefsirde o hazinenin altın bir levha olduğu yazılıdır. Levhada Besmeleden sonra şu yedi nasihat vardır: 
1- "Kadere, her şeyin takdiri ilâhi ile olduğuna iman eden bir adam nasıl üzülür?" Hazreti Ali buyuruyor ki: Sabredersen kalemin yazdığı olur, sevâp kazanırsın. Sabretmez isen yine kalemin yazdığı olur, günâhkâr olursun.
2- "Rızıkların taksim edildiğine inanan nasıl rızkından endişe edebilir?" Karada, denizde ve havada yaşayan bütün canlıların rızkını gönderen Rabbimiz bizim rızkımızı da gönderir.
3- "Öleceğine inanan insan nasıl olur da şu kısacık, rüyâ gibi olan bu dünya hayatına gönül verir." Hasan-ı Basri hazretleri kahkaha ile gülen bir genç adama rastlar. Ona der ki: "İmanla gideceğinden emin misin?.. Kabirde Münker ve Nekir meleklerinin sorularına doğru cevap verebilecek misin?.. Kıyamet günü terazinin hayır kefesinin ağır basacağını biliyor musun?.." Genç adam her sualine "hayır" diye cevap verince, "O halde bu kahkahaların manası ne?" der. O genci artık kahkaha ile gülerken gören olmamıştır...
4- "Bütün amellerinden hesaba çekileceğini bildiği halde nasıl olur da bugüne hazırlık yapmaz?"
5- "Cehennemin yakıtının insanlar ve taşlar olduğunu bildiği halde nasıl günah işlemekten sakınmaz?"
Yanmak çok zordur. Dünyadaki ateş bile bize ne kadar acı veriyor. İnsan kendisini cehenneme attıracak işlerden nasıl sakınmaz?
6- "Cennetin sonsuz saâdet yeri olduğunu bildiği halde insanlar nasıl ona kavuşmaya, bu nimetleri elde etmeye gayret etmezler?"
Hangi işleri yaparsak cennetlik, hangilerini yaparsak cehennemlik olacağımızı çok iyi biliyoruz. Yol ayrımındayız. Birini tercih etmek zorundayız, birini seçeceğiz.
7- "Âdem babamızdan beri bize düşman olan şeytanı nasıl olur da insanlar dost edinir ve onun dediklerini yapmaya çalışırlar?"