Haftanın Sohbeti

M. Said Arvas

Resul-i Ekrem Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar gitmesine "İsra" denir. Mescid-i Aksa'dan semaya çıkmasına da "Mirac" adı verilir...
 
 
İçinde bulunmakla şereflendiğimiz receb ayının 27. gecesi [13 Nisan cuma gününü cumartesiye bağlayan gece, yarın] mübarek Mirâc Kandilidir...
Mirac, Resul-i Ekrem aleyhisselamın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar götürülüp oradan semaya çıkması olayına denir.
Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar gitmesine "İsra" denir. Mescid-i Aksa'dan semaya çıkmasına da "Mirac" adı verilir...
Mirac'ın pek çok hikmeti vardır...
* Üzücü Taif seferinden sonra yaratılmışların en şereflisinin mübarek kalbi çok incinmişti. Bunun için Rabbimiz, ona hiçbir Peygambere nasip olmayan, hiçbir melâikenin kavuşamadığı nimetleri ihsan ederek taltif buyurdu. Böylece, bu nurlu zatın kıymeti herkese gösterilmiş oldu...
* Rabbimiz dileseydi, Musa aleyhisselama Tur-i Sina'da tecelli ettiği gibi, Peygamberimize de Nur Dağı'nda veya başka bir mukaddes mekânda tecelli edebilirdi. Onun üstünlüğünü, bütün Peygamberlere, meleklerine göstermek için Mirac hadisesi vuku buldu...
* Mescid-i Aksa'da toplanan Peygamberlerin ruhaniyetlerine imam olmakla hepsinden üstün olduğu anlaşıldı... 
* Mirac Gecesi cennet ve cehennem gösterildi. Çok sevdiği ümmetinin kavuşacakları cenneti görünce çok memnun oldular...
Bütün ibadetler vahiy ile, yeryüzünde farz kılındı, namaz ise Mirac Gecesi farz olundu. Müminin miracı da namazdır.
Bu fazilete kavuşan zat insandır. Dolayısı ile Mirac, bütün insanlara şeref bahşeder. Ne kadar iftihar etsek azdır... 
            ***
Mirac vaki olduktan sonra Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam ilk olarak amcası Ebû Tâlib'in kızı Ümmü-Hani'ye anlattılar. O da tebrik etti ve dedi ki: "Kureyş kâfirleri sizi çok üzüyorlar, alay ediyorlar, mümkünse şimdilik bunu anlatmayın, ileride Müslümanların sayısı artar, o zaman anlatırsınız!"
Buna şöyle cevap verdiler: "Bunu saklayamam, anlatmam lâzımdır, emir öyle!"
Sabahleyin anlatılınca müşrikler bunu fırsat bildiler ve ev ev Müslümanların kapılarını dolaşarak, böyle bir şeyin olamayacağını söylediler ve bazı zayıf imanlıları da caydırdılar... Fakat hazreti Ebu Bekir'e söylediklerinde onlara şöyle cevap verdi: 
"O söylediyse doğrudur..." Allahü teâlâ, bu tasdikinden dolayı Resulü vasıtasıyla ona "Sıddîk" ismini verdi. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldu...
.....
Bütün okuyucularımızın Mirac Kandillerini şimdiden tebrik ediyorum...